Mats Beem

Dit verhaal is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS vanuit de subsidieregeling ‘Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland’ en onderdeel van het oral history-project van FIN, met als titel ‘Nederland in de Indische archipel. Getuigen aan het woord’. Lopende het project zal een selectie van het opgenomen beeldmateriaal online beschikbaar worden gesteld. Alle individuele verhalen … “Mats Beem” verder lezen

“Militairen wegzetten als misdadigers misplaatst”

ORAL HISTORY (25 augustus 2020) – “Militairen wegzetten als een soort verkapte oorlogsmisdadigers is volkomen misplaatst”. Dat zegt Mats Beem tegenover Federatie Indische Nederlanders (FIN). “Het waren gewoon oorlogshandelingen”. Beem, zelf tweede generatie Indische Nederlander, hekelt ook de “treurige” disbalans in de publieke discussie als het over voormalig Nederlands-Indië gaat. Hij doelt daarbij met name … ““Militairen wegzetten als misdadigers misplaatst”” verder lezen

Joz Bruggeman (bekijk) Mats Beem (bekijk) Jetty Heemskerk (bekijk) Bo Keller (bekijk) Godfried Jansen (bekijk) Hans de Kruijf (bekijk) Joty ter Kulve-van Os (bekijk) Dirk Minderhoud (bekijk) Robert Mokken (bekijk) Evert Mutter (bekijk) Karel Schell (bekijk) Jouke Schotel (bekijk) Tjeerd Sleeswijk Visser (bekijk) Edith Vermeer (bekijk) © NL-The Hague 2019-2020 – Federation of Dutch Indos/Indo … “” verder lezen

“Erg blij met Nederlandse soldaten” DEN HAAG (01 november 2020) – “Ik ben wel erg blij met die Nederlandse soldaten daar”. Dat zegt Karel Schell, doelend op de Politionele Acties in voormalig Nederlands-Indië… (lees meer) “Militairen wegzetten misplaatst” DEN HAAG (25 augustus 2020) – “Militairen wegzetten als een soort verkapte misdadigers is volkomen misplaatst”. Dat … “” verder lezen