Liem: Bersiap was “extreem geweld over en weer”

DEN HAAG (6 september 2020) – De Bersiap was “extreem geweld over en weer tussen pro-Nederlandse bevolkingsgroepen en Indonesische onafhankelijkheidsstrijders”. Die bizarre stelling uit fotografe Suzanne Liem in dagblad Trouw. Onder Indische Nederlanders wekt de uitspraak van Liem verbazing en ergernis, omdat het in meerdere opzichten een grove miskenning vormt van wat zich daadwerkelijk tijdens … “Liem: Bersiap was “extreem geweld over en weer”” verder lezen