Aanmelden oral history-project

Wij ontvangen signalen dat de hieronder opgenomen vragenlijst niet bij iedereen correct werkt. U kunt er daarom voor kiezen om uw antwoorden op onderstaande vragen in een Microsoft Word-document aan te leveren. U kunt het vragenformulier hier downloaden. Stuurt u het zo volledig mogelijk ingevulde document aub naar ons algemene mailadres: info[@]federatie-indo.nl.

1. Persoonsgegevens

2. Contactgegevens
3. Motivatie & agenda


4. De Japanse bezetting 1942-1945

Indien u op de vorig vraag ontkennend hebt geantwoord probeert u dan de volgende vragen op dit onderdeel zoveel mogelijk in te vullen zoals dat zou gelden voor uw (groot)ouders.5. De Bersiap 1945-1949

Indien u op de vorig vraag ontkennend hebt geantwoord probeert u dan de volgende vragen op dit onderdeel zoveel mogelijk in te vullen zoals dat zou gelden voor uw (groot)ouders.


6. Repatriëring

7. Toekomst


8. Bijlage(s) toevoegen


9. Toestemmingsverklaring

10. Algemene voorwaarden & Privacy Reglement
Door op verzenden te klikken geeft u aan op de hoogte te zijn van onze Algemene Voorwaarden alsmede met ons Privacy Reglement. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en verkopen deze nooit aan derden.

Tags: oral history.