Culturele ANBI

De Federatie is een door de Belastingdienst erkende culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) en betaalt daarom geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die worden ingezet voor het algemeen belang. Donateurs van de Federatie mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Nu de Federatie tevens is aangemerkt als een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek.