Missie en visie

FIN is het onafhankelijk initiatief van een nieuwe generatie Indische Nederlanders en zet zich in voor het:
(1) beschermen én bevorderen van Nederlands-Indisch historisch én cultureel erfgoed;
(2) versterken van de geschiedkundige kennis rondom voormalig Nederlands-Indië en;
(3) behartigen van de belangen van Indisch Nederland, waar ook ter wereld.

FIN doet dit op geheel eigen en vernieuwende wijze, waarbij de beginselen van pro-activiteit en subsidiariteit leidend zijn. Voor meer informatie kunt u (op aanvraag) onderstaande documentatie raadplegen.

Documenten
Download het beleidsplan 2017-2020
Download de statuten

© NL-The Hague 2019-2020 – Federation of Dutch Indos/Indo Dutch