Missie en visie

FIN is het onafhankelijk instituut van Indisch Nederland. FIN zet zich in voor het:
(1) beschermen én bevorderen van Nederlands-Indisch historisch én cultureel erfgoed;
(2) versterken van de geschiedkundige kennis rondom voormalig Nederlands-Indië en;
(3) behartigen van de belangen van Indisch Nederland, waar ook ter wereld.

FIN doet dit op geheel eigen en vernieuwende wijze, waarbij het motto Een andere generatie, een andere aanpak leidend is.

© Federation of Dutch Indos/Indo Dutch