De Federatie is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van giften en donaties.  U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL15 INGB 0007 7833 21 t.n.v. Stichting Federatie Indische Nederlanders, onder vermelding van uw naam en (e-mail)adres, waarvoor wij u buitengewoon erkentelijk zijn. Door uw bijdrage kan de Federatie blijven werken aan het beschermen en bevorderen van Nederlands-Indisch cultureel erfgoed, het versterken van de geschiedkundige kennis rondom voormalig Nederlands-Indië en het behartigen van de belangen van Indisch Nederland. Meer informatie omtrent onze doelstelling vindt u hier.

De Federatie is een door de Belastingdienst erkende culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) en betaalt daarom geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die worden ingezet voor het algemeen belang. Donateurs van de Federatie mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Nu de Federatie tevens is aangemerkt als een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek.