Wat is een ‘Indo’?

Indo’s zijn nazaten van Europeanen, met een gedeeltelijk Aziatische achtergrond, die in de streek Indië – het, vanuit Europa bezien, gebied achter de rivier de Indus – woonden. De term ‘Indo’ is dan ook een afkorting van het begrip ‘Indo-Europeaan’, waarmee wordt gedoeld op iemand behorende tot de Indo-Europese of Euro-Aziatische (meng)volkeren. Synoniem voor een Indo is Indisch(e) (persoon). Indo’s vormen de grootste subgroep binnen Indisch Nederland.

Tags: Indo-EuropeaanIndische Nederlander, Nederlands-Indië.