Ingezonden is het het platform voor opinie en debat van Federatie Indische Nederlanders (FIN). Lezers worden nadrukkelijk uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de discussie over Indisch Nederland, nieuwe onderwerpen op de agenda te zetten of te reageren op eerdere (opinie)stukken.

Wilt u een artikel insturen? Dat kan digitaal of per post. Houd dan alstublieft rekening met de lengte: ingezonden brieven tellen maximaal 150 woorden en ingezonden opiniestukken maximaal 550 woorden. FIN behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren, te redigeren of in te korten.