Wat is de ‘Indo-/Indische cultuur’?

De Indo-/Indische cultuur is een Indo-Europese of Euro-Aziatische mengcultuur. In Nederland doelt men met Indo-/Indische cultuur vooral op de mengcultuur ontstaan in het voormalig Nederlands-Indië, waarin Westerse c.q. Nederlandse invloeden zeer dominant zijn. Tags: Indische Nederlander, Indo-Europeaan. © NL-The Hague 2019-2020 – Federation of Dutch Indos/Indo Dutch

Wat is een ‘Indische Nederlander’?

Indische Nederlanders zijn etnische Nederlanders met een familiegeschiedenis in het voormalige Nederlands-Indië. Deze groep kan worden onderverdeeld in twee subgroepen, namelijk Indo’s en Totoks. Indo’s zijn nazaten van Europeanen met een gedeeltelijk Aziatische achtergrond. Totoks zijn Europeanen die zich in Azië niet hebben vermengd. De geschiedenis van deze groep Nederlanders gaat in Nederlands-Indië terug tot omstreeks … “Wat is een ‘Indische Nederlander’?” verder lezen

Wat is een ‘Indo’?

Indo’s zijn nazaten van Europeanen, met een gedeeltelijk Aziatische achtergrond, die in de streek Indië – het, vanuit Europa bezien, gebied achter de rivier de ‘Indus’ – woonden. De term ‘Indo’ is dan ook een afkorting van het begrip ‘Indo-Europeaan’, waarmee wordt gedoeld op iemand behorende tot de Indo-Europese of Euro-Aziatische (meng)volkeren. Synoniem voor Indo is Indisch(e) … “Wat is een ‘Indo’?” verder lezen

Frequently Asked Questions (FAQ)

– Indo – Indische Nederlander – Indo-/Indische cultuur – Nederlands-Indië – WO II in Nederlands-Indië © NL-The Hague 2019-2020 – Federation of Dutch Indos/Indo Dutch

Hoofdlijnen Beleidsplan 2017-2020

DEN HAAG, 15 augustus 2017 Publicatiedatum: 15 augustus 2017 Anno 2017 staat Indisch Nederland onder druk. Waar in het verleden vooral onverschilligheid gecombineerd met ongemak over het koloniale verleden daar debet aan waren, is dat nu ook het multiculturalisme. Steeds vaker wordt de Nederlandse/Europese etniciteit en cultuur van Indische Nederlanders ter discussie gesteld. Indisch Nederland … “Hoofdlijnen Beleidsplan 2017-2020” verder lezen