Privacy reglement

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming FIN hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken en opslaan in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. 2. Vertrouwelijkheid Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen … “Privacy reglement” verder lezen

Algemene voorwaarden

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – FIN: Stichting Federatie Indische Nederlanders/Indo (FIN); – Website: www.federatie-indo.nl, alle onderliggende pagina’s en/of andere (digitale) documenten; – Content: al het door FIN op de Website gepubliceerde materiaal, waaronder – maar niet beperkt tot – teksten, beeld– en geluidmateriaal, advertenties, merken, namen en software; – Gebruiker: … “Algemene voorwaarden” verder lezen

Contact

Stichting Federatie Indische Nederlanders / Indo (FIN) Postbus 30 2501 CA DEN HAAG E: info[@]federatie-indo.nlo M: + 31 6 18 20 14 83 IBAN: NL15 INGB 0007 7833 21 KvK:  69028907 *FIN is een door de Belastingdienst erkende culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). © NL-The Hague 2019-2020 – Federation of Dutch Indos/Indo Dutch

Doneren

FIN is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van giften en donaties.  U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL15 INGB 0007 7833 21 t.n.v. Stichting Federatie Indische Nederlanders, onder vermelding van uw naam en (e-mail)adres, waarvoor wij u buitengewoon erkentelijk zijn. Door uw bijdrage kan FIN blijven werken aan het beschermen en bevorderen van Nederlands-Indisch cultureel erfgoed, … “Doneren” verder lezen

Missie en visie

FIN is het onafhankelijk initiatief van een nieuwe generatie Indische Nederlanders en zet zich in voor het: (1) beschermen én bevorderen van Nederlands-Indisch historisch én cultureel erfgoed; (2) versterken van de geschiedkundige kennis rondom voormalig Nederlands-Indië en; (3) behartigen van de belangen van Indisch Nederland, waar ook ter wereld. FIN doet dit op geheel eigen … “Missie en visie” verder lezen