Mats Beem

Dit verhaal is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS vanuit de subsidieregeling ‘Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland’ en onderdeel van het oral history-project van FIN, met als titel ‘Nederland in de Indische archipel. Getuigen aan het woord’. Lopende het project zal een selectie van het opgenomen beeldmateriaal online beschikbaar worden gesteld. Alle individuele verhalen … “Mats Beem” verder lezen

“Militairen wegzetten als misdadigers misplaatst”

ORAL HISTORY (25 augustus 2020) – “Militairen wegzetten als een soort verkapte oorlogsmisdadigers is volkomen misplaatst”. Dat zegt Mats Beem tegenover Federatie Indische Nederlanders (FIN). “Het waren gewoon oorlogshandelingen”. Beem, zelf tweede generatie Indische Nederlander, hekelt ook de “treurige” disbalans in de publieke discussie als het over voormalig Nederlands-Indië gaat. Hij doelt daarbij met name … ““Militairen wegzetten als misdadigers misplaatst”” verder lezen

Tjeerd Sleeswijk Visser

Dit verhaal is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS vanuit de subsidieregeling ‘Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland’ en onderdeel van het oral history-project van FIN, met als titel ‘Nederland in de Indische archipel. Getuigen aan het woord’. Lopende het project zal een selectie van het opgenomen beeldmateriaal online beschikbaar worden gesteld. Alle individuele verhalen … “Tjeerd Sleeswijk Visser” verder lezen

“Nederlandse militairen beschermden ook Indonesische bevolking”

ORAL HISTORY (30 juni 2020) – Tijdens de jaren 1945-1950 beschermden Nederlandse militairen ook de inheemse bevolking. Dat zegt Tjeerd Sleeswijk Visser. “Nederlandse militairen waren niet tegen de inheemse bevolking, maar tegen kleine groepen terroristen die daar tekeer gingen” zet Sleeswijk Visser tegenover Federatie Indische Nederlanders (FIN) uiteen. Het relaas van Sleeswijk Visser staat op … ““Nederlandse militairen beschermden ook Indonesische bevolking”” verder lezen