Werkdefinitie Bersiap-ontkenning

De werkdefinitie Bersiap-ontkenning is opgesteld met het besef dat het ontkennen en/of bagatelliseren van de Bersiap een miskenning vormt van historische feiten alsmede van het leed dat slachtoffers is aangedaan en dat dit niet onweersproken mag blijven, maar bestreden dient te worden.

Bersiap
Bersiap is Maleis voor “Wees paraat” of “Geef acht!”. Het is de strijdkreet van Indonesische paramilitaire organisaties en bendes, die vrijwel direct na de capitulatie van Japan dood en verderf zaaiden onder met name niet-Indonesiërs in voormalig Nederlands-Indië.

Gedurende deze uiterst gewelddadige periode, die in ieder geval in de steden liep vanaf september 1945 en begin 1946, zijn tienduizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit.

Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden werden slachtoffer, al is onduidelijk hoeveel.

Werkdefinitie
Bersiap-ontkenning is iedere uiting die de historische werkelijkheid van de Bersiap ontkent, met name het racistische en extreme geweld tegen (Indische) Nederlanders en Chinezen evenals het extreme geweld tegen Molukkers en van Nederlandse sympathie verdachte Indonesiërs, zoals gepleegd door Indonesiërs in voormalig Nederlands-Indië gedurende in ieder geval de periode vanaf september 1945 tot en met begin 1946.

Zeer beperkt opgevat omvat Bersiap-ontkenning iedere bewering dat de Bersiap nooit heeft plaatsgevonden. Bersiap-ontkenning omvat echter ook het ontkennen of in twijfel trekken van het specifieke geweld van de Bersiap, zoals het bij leven in stukken hakken (tjintjangen), doorboren met puntige bamboestokken (bamboe roentjing’s) en het seksueel misbruiken van slachtoffers, alsmede het racistische en/of intentionele karakter daarvan.

Onder Bersiap-ontkenning valt tevens iedere uiting die de belangrijkste elementen van de Bersiap, de impact daarvan, het aantal slachtoffers en de verantwoordelijkheid van de daders ontkennen dan wel bagatelliseren en/of de slachtoffers de schuld geven (van het veroorzaken) van de Bersiap.

Tags: Bersiap.