Pechtold (D66) flink de mist in

DEN HAAG (3 maart 2017) – Alexander Pechtold (D66) is tijdens een live-uitzending van Pauw & Jinek flink de mist ingegaan door Indische Nederlanders weg te zetten als Indonesiërs. De uitlatingen van de voorman van de partij ‘voor beter onderwijs’ leiden direct tot grote verontwaardiging binnen Indisch Nederland. Pechtold zelf lijkt zich echter van geen kwaad bewust.

Op de vraag van Jeroen Pauw, of niet-Westerse migranten een bedreiging vormen voor de Nederlandse normen en waarden, reageerde Pechtold ontkennend. “Je ziet de maatschappij natuurlijk ook veranderen en dat is elke keer met bewegingen. Dat hebben we gehad toen Suriname onafhankelijk werd en bijna de halve bevolking van Suriname hier naartoe kwam. We hebben het met de Indonesiërs gehad, voorouders onder andere van de heer Wilders. Er is nogal wat in de geschiedenis gebeurd” aldus de kunsthistoricus.

Pechtold suggereert met zijn uitlatingen dat er groepen Indonesiërs – lees niet-Westerse migranten – naar Nederland zijn gekomen en dat daartussen ook de voorouders van Geert Wilders (PVV) zaten. Deze suggestie is onjuist. De Nederlandse geschiedenis kent immers geen (grote) migratiestroom van Indonesiërs naar Nederland. Pechtold doelt dan ook onmiskenbaar op de groep Indische Nederlanders die tussen 1945 en 1962 naar Nederland repatrieerden.

Indische Nederlanders nu weg zetten als Indonesiërs getuigt van weinig historisch besef. Het betreft hier immers etnische Nederlanders met een familiegeschiedenis in het voormalige Nederlands-Indië.  Tijdens de Tweede Wereldoorlog was deze groep, binnen en buiten de Japanse interneringskampen, doelwit vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Ook gedurende de daaropvolgende Bersiap werden deze Nederlanders vervolgd om wie zij waren, namelijk Nederlanders en Europeanen.

Tags: Alexander Pechtold, Geert Wilders.