Forse kritiek op Indië-onderzoek

DEN HAAG (14 juni 2019) – Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft forse kritiek op het grote Indië-onderzoek, dat momenteel in opdracht van het Rijk wordt verricht door KITLV, NIMH en NIOD. Volgens voorzitter Hans Moll kunnen de signalen, dat het onderzoek eenzijdig is vormgegeven en wordt uitgevoerd, niet langer worden genegeerd.

Het onderzoek leidt al langere tijd tot onrust onder direct betrokkenen, met name in de Nederlands-Indische gemeenschap. Daar overheerst het gevoel dat wordt toegewerkt naar een maatschappelijk wenselijke conclusie. Een conclusie waarin louter plaats lijkt voor Indonesisch slachtofferschap, terwijl Nederlands leed wordt gebagatelliseerd.

FIN heeft daarom vandaag in een open brief forse kritiek gepresenteerd. De kritiek spitst zich toe op (1) het eenzijdige narratief dat voor het onderzoek is gekozen, (2) het ontbreken van een contra-narratief, (3) de bevooroordeelde houding ten opzichte van de Bersiap en – in het verlengde daarvan – (4) het betrekken van Bersiap-ontkenners bij het onderzoek.

“Het aantal direct betrokkenen is inmiddels flink uitgedund, maar dit betekent niet dat men lichtvaardig met hun geschiedenis kan omspringen. Dit kan niet de bedoeling zijn van een wetenschappelijk en door de Nederlandse overheid gefinancierd onderzoek” aldus Moll.

Tags: Bersiap, Indië-onderzoek.

GBR - © Den Haag 2019-2020 - Federatie Indische Nederlanders