Herdenking aanslag Goebeng-transport

DEN HAAG (28 oktober 2019) – Vandaag – 74 jaar geleden – pleegden Indonesische nationalisten een grote aanslag op het zogenoemde Goebeng-transport. Het transport was bedoeld om Nederlanders te ontzetten uit het toen belegerde Soerabaja. Bij de hinderlaag werden in totaal circa 150 Nederlanders, voornamelijk vrouwen en kinderen, afgeslacht. Er viel een veelvoud aan gewonden.

De aanslag vond plaats gedurende de Bersiap, dat Maleis is voor “Wees paraat” of “Geef acht!” en waarmee wordt gedoeld op de uiterst gewelddadige periode, die volgde op de capitulatie van Japan. Gedurende de Bersiap zijn tienduizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden waren de klos, omdat zij werden verdacht Nederlandsgezind te zijn.

Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten. In tegenstelling tot Nederland heeft Indonesië nooit kritisch gereflecteerd op de door haar onderdanen gepleegde misdaden jegens weerloze burgers. Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft Indonesië daarom al eerder opgeroepen om alsnog erkenning en excuses aan te bieden aan Nederland.

* Henk Itzig Heine overleefde de aanslag op het Goebeng-transport. Zijn ooggetuigenverslag is opgenomen door Pia Media BV en Stichting Oorlogsverhalen. Bekijk de reportage die naar aanleiding daarvan tot stand is gekomen via deze link.

Tags: Tweede WereldoorlogBersiapLara Nuberg, Jeffrey Pondaag, Michael van Zeijl, De Grauwe Eeuw, Reza Kartosen-Wong, Arjanti Sosrohadikoesoemo, Marjolein van Pagee