Bezorgdheid om uitlatingen Nuberg

DEN HAAG (3 februari 2020) – Activiste Lara Nuberg is dit weekend flink uit de bocht gevlogen. Op Twitter blijkt zij de etnische dimensie van de Bersiap in twijfel te trekken. Volgens Nuberg zouden (Indische) Nederlanders zijn afgeslacht omdat zij “pro-Nederlands” waren. De uitlatingen hebben binnen Indisch Nederland tot verontwaardiging geleid.

“De mensen die werden vermoord tijdens de Bersiap waren Nederlands-gezind (…) Het heeft dus wel degelijk te maken met de gezindheid en pro-Nederlands bestuur zijn” is een van de curieuze tweets van Nuberg. Federatie Indische Nederlanders (FIN) is geschokt door de uitingen, omdat zij een miskenning vormen van de gruwelijke Bersiap-periode en het daarmee samenhangende leed. Het is niet de eerste keer dat de activiteiten van Nuberg, die ook werkzaam is onder haar artiestennaam ‘Gewoon een Indisch meisje’, tot ophef leiden. Ook haar betrokkenheid bij het Indië-onderzoek, waar Nuberg samen met de radicale actiegroep ‘De Grauwe Eeuw’ een gesprek met onderzoekers aanging, baart FIN zorgen.

Bersiap (1945-1946) is Maleis voor “Wees paraat” of “Geef acht!”. Het is de strijdkreet van Indonesische (para)militaire organisaties en bendes, die vrijwel direct na de capitulatie van Japan dood en verderf zaaiden onder aanvankelijk met name niet-Indonesiërs in Nederlands-Indië. Gedurende deze uiterst gewelddadige periode zijn duizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers is tot op heden onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten. Ook Chinezen, Molukkers en andere groepen werden slachtoffer, al is onduidelijk hoeveel.

Update 3 januari 2020 – 17:00u:
In een verklaring laat Nuberg weten dat: “doen alsof ik de Bersiap ontken of bagatelliseer slaat nergens op”. De gewraakte tweets stonden echter ook na deze verklaring nog steeds online.

Tags: Bersiap-ontkenning, Lara NubergJeffrey Pondaag, Michael van Zeijl, De Grauwe Eeuw, Reza Kartosen-Wong, Arjanti Sosrohadikoesoemo, Marjolein van Pagee