FIN: “Rutte eis erkenning Bersiap van Indonesië”

DEN HAAG (27 februari 2020) – De Nederlandse regering moet tijdens aankomend staatsbezoek aan Indonesië aandringen op erkenning en excuses voor oorlogsmisdaden die Indonesiërs tijdens de dekolonisatieperiode begingen tegen weerloze (Indische) Nederlanders. Daartoe heeft Federatie Indische Nederlanders (FIN) minister-president Mark Rutte in een open brief opgeroepen.

Tot op heden is over Indonesische oorlogsmisdaden altijd gezwegen, terwijl vermeende Nederlandse oorlogsmisdaden uit dezelfde periode in het publieke debat wel breed worden uitgemeten. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot zei in 2005 dat Nederland ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ stond en Nederland bood in 2013 excuses aan voor standrechtelijke executies door Nederlandse militairen in de periode 1945-1949. Sinds de soevereiniteitsoverdracht ligt de nadruk op wat Nederland fout zou hebben gedaan. Het vormt al jaren een bron van ergernis onder Nederlanders met een familiegeschiedenis in het voormalige Nederlands-Indië, een groep die tijdens de Bersiap zwaar heeft geleden onder Indonesische terreur. Het gevoel van miskenning is, vooral onder de laatst nog levende slachtoffers en hun nabestaanden, groot.

Bersiap, Maleis voor “Wees paraat” of “Geef acht!”, slaat op de uiterst gewelddadige periode, die volgde op de capitulatie van Japan. Gedurende de Bersiap zijn tienduizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden waren de klos, al is het onduidelijk hoeveel slachtoffers onder hen vielen.

Tags: Tweede WereldoorlogBersiap. Lara Nuberg, Jeffrey Pondaag, Michael van Zeijl, De Grauwe Eeuw, Reza Kartosen-Wong, Arjanti Sosrohadikoesoemo, Marjolein van Pagee

IND - © Den Haag 2019-2020 - Federatie Indische Nederlanders