EenVandaag past dodencijfers Indië aan

DEN HAAG (9 maart 2020) – EenVandaag heeft een item aangepast waarin onvolledige en onjuiste dodencijfers waren opgenomen. Federatie Indische Nederlanders (FIN) had daar eerder deze week op aangedrongen.

Voorbeschouwend op het staatsbezoek dat Nederland momenteel aflegt aan Indonesië maakte EenVandaag melding van: “100.000 doden aan Indonesische zijde en 5.000 aan de Nederlandse kant”, die zouden zijn gevallen “nadat de Japanners verslagen waren” en “in Nederlands-Indië een oorlog uitbrak die leidde tot de onafhankelijkheid van Nederlands Indië”. In werkelijkheid sneuvelden tijdens de ‘Indonesische onafhankelijkheidsoorlog’ aan Nederlandse zijde ruim 6.200 militairen en werden 5 tot 30.000 (Indische) Nederlanders door Indonesiërs omgebracht. Dat laatste is ook wel bekend als de Bersiap. Het item is inmiddels aangepast.

Bersiap, Maleis voor “Wees paraat” of “Geef acht!”, slaat op de uiterst gewelddadige periode, die volgde op de capitulatie van Japan. Gedurende de Bersiap zijn tienduizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden waren de klos, al is het onduidelijk hoeveel slachtoffers onder hen vielen.

Tags: Tweede WereldoorlogBersiap, EenVandaagLara Nuberg, Jeffrey Pondaag, Michael van Zeijl, De Grauwe Eeuw, Reza Kartosen-Wong, Arjanti Sosrohadikoesoemo, Marjolein van Pagee