Oproep SP en GL schoffering voor Nederlandse slachtoffers Bersiap

DEN HAAG (9 maart 2020) – Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft met verbazing kennisgenomen van de oproep van GroenLinks en SP tot het maken van excuses aan Indonesië. “Deze oproep is een schoffering voor de Nederlandse slachtoffers van de Bersiap en de militairen die hen moesten beschermen” laat voorzitter Hans Moll weten.

Tegenover de Volkskrant stelt Sadet Karabulut (SP) dat “brede excuses zijn er tot nu toe nooit geweest. Ze kunnen extra betekenis geven aan de viering van 75 jaar vrijheid”. Volgens Bram van Ojik (GroenLinks) zit “die vlek uit het verleden nog altijd op de relatie” en zou “het goed zijn dat te erkennen met publieke excuses”. Beide partijen reppen met geen woord over de Bersiap, tot ergernis van veel Nederlanders met een familiegeschiedenis in voormalig Nederlands-Indië, een groep die zwaar heeft geleden onder Indonesische terreur. Het gevoel van miskenning is, vooral onder de laatst nog levende slachtoffers en hun nabestaanden, groot.

Twee weken geleden riep FIN de Nederlandse regering op om tijdens aankomend staatsbezoek aan Indonesië aan te dringen op erkenning en excuses voor oorlogsmisdaden die Indonesiërs tijdens de Bersiap begingen tegen weerloze (Indische) Nederlanders. Tot op heden is over Indonesische oorlogsmisdaden altijd gezwegen, terwijl vermeende Nederlandse oorlogsmisdaden uit dezelfde periode in het publieke debat wel breed worden uitgemeten. De oproep van GroenLinks en SP om excuses aan Indonesië aan te bieden past binnen die eenzijdige trend. “De oproep van GroenLinks en SP toont aan dat zij niet open staan voor het Indisch leed en de gevoeligheden daarover” aldus Moll.

Bersiap, Maleis voor “Wees paraat” of “Geef acht!”, slaat op de uiterst gewelddadige periode, die volgde op de capitulatie van Japan. Gedurende de Bersiap zijn tienduizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden waren de klos, al is het onduidelijk hoeveel slachtoffers onder hen vielen.

Tags: Tweede WereldoorlogBersiap, GroenLinks, Bram van Ojik, SP, Sadet KarabulutLara Nuberg, Jeffrey Pondaag, Michael van Zeijl, De Grauwe Eeuw, Reza Kartosen-Wong, Arjanti Sosrohadikoesoemo, Marjolein van Pagee