Kamer blokkeert debat over excuses

DEN HAAG (11 maart 2020) – Een meerderheid in de Tweede Kamer blokkeert vooralsnog een debat over de excuses die Nederland gisteren aanbod aan Indonesië. “De goede naam van onze Indië-veteranen wordt te grabbel gegooid” reageert een geïrriteerde Martin Bosma (PVV).

De excuses hebben Nederland en zeker de Indische gemeenschap niet onberoerd gelaten. Voor Bosma reden een debat  aan te vragen over de opmerkelijke zet van de Nederlandse regering. Dat debat gaat er vooralsnog niet komen, want een meerderheid in de Kamer blijkt geen voorstander. Bosma vindt het “vreemd” dat Nederland “wel 1000.000 Nederlanders naar Indië heeft gestuurd, dat daar excuses over worden aangeboden en dat de Kamer niet wil praten dat hun goede naam zo te grabbel wordt gegooid”.

De reacties uit politiek Den Haag op de excuses van Nederland zijn wisselend, al duidt de meerderheid de excuses als passend. Voor sommige partijen gaan de excuses echter niet ver genoeg. Sadet Karabulut (SP) toont zich ‘aangenaam verrast’, maar volgens haar zouden  excuses “voor het gehele koloniale verleden” op zijn plaats zijn. Sjoerd Sjoerdsma (D66) drukt zich diplomatieker uit. Volgens hem zijn de excuses niet “het laatste woord”.

Sjoerdsma wijst daarbij op het Indië-onderzoek dat momenteel door KITLV, NIMH en NIOD naar het Nederlandse militaire optreden in de periode 1945-1950 wordt verricht. De excuses lijken echter een voorschot te nemen op de conclusies van dat onderzoek. In een verklaring stellen de onderzoekers kennis te hebben genomen van de uitspraken van de koning, maar dat die “geen invloed zullen hebben op de voortgang en richting van het lopende onderzoeksprogramma”.

Premier Mark Rutte (VVD) heeft begrip voor de emoties die de uitspraken van de koning in Nederland losmaken. “Ik begrijp dat die periode in heel veel families bijzondere emoties oproepen. Ook in mijn familie is dat een thema, zoals in zoveel families die een band hebben met het land dat later Indonesië werd” aldus de premier. Dat Indische Nederlanders “onaangenaam verrast” zijn zegt Rutte te begrijpen. Hij noemt het uitspreken van de excuses desalniettemin “een logische stap”.

Er zijn ook zeer kritische geluiden. Thierry Baudet (FvD) noemt de excuses onder andere een “miskenning van de wandaden aan Indonesische zijde”. Hij omschrijft de excuses als “heel verkeerd”. Ook Geert Wilders (PVV) vindt de uitspraken “onhandig en ongepast”. Hij wijst op het gevoeligheid van de materie, iets waarover nog lang geen consensus bestaat. Wilders vindt het “heel erg slecht dat Nederlandse militairen nu alsnog in het beklaagdenbankje komen”.

Tags: Tweede WereldoorlogBersiap, excuses.