Moll: “Excuses raken Indië-onderzoek”

DEN HAAG (14 maart 2020) – Koning Willem-Alexander verraste deze week vriend en vijand door aan Indonesië excuses aan te bieden. Volgens Hans Moll, voorzitter van Federatie Indische Nederlanders (FIN), raken de excuses het grote Indië-onderzoek dat momenteel door het KITLV, NIMH en NIOD naar de dekolonisatieperiode wordt verricht.

“De koning neemt op een wel heel vreemde manier een voorschot op de resultaten die nog moeten komen. Het is alsof hij nu aan het stuur is van “Jongens, dit mag. Mijn koninklijke toestemming hebben jullie om te zeggen dat de veteranen van Nederland zich schuldig hebben gemaakt aan ontspoord geweld” aldus Moll. Volgens de onderzoekers is er geen sprake van beïnvloeding. In een verklaring, die direct na de toespraak van de koning werd gepubliceerd, stellen de onderzoekers kennis te hebben genomen van de uitspraken van de koning, maar dat die “geen invloed zullen hebben op de voortgang en richting van het lopende onderzoeksprogramma”. Moll wijst erop dat de onderzoekers de uitspraken van de koning “in ieder geval hebben ervaren als een steuntje in de rug”.

Het onderzoek leidt al langere tijd tot onrust onder direct betrokkenen, met name in de Nederlands-Indische gemeenschap. Daar overheerst het gevoel dat wordt toegewerkt naar een maatschappelijk wenselijke conclusie. Een conclusie waarin louter plaats lijkt voor Indonesisch slachtofferschap, terwijl Nederlands leed wordt gebagatelliseerd. FIN presenteerde daarom in 2019 een open brief met forse kritiek op het onderzoek. De excuses van de koning lijken nu een voorschot te nemen op de conclusies van dat onderzoek. Op de vraag in hoeverre de onafhankelijkheid van het onderzoek nu in het geding is wilde Moll niet vooruit lopen. “Het blijven – tussen aanhalingstekens – ‘onafhankelijke onderzoekers’. Dus dat moeten we dan maar even afwachten”.

Tags: Tweede WereldoorlogBersiapexcuses.

GBR - © Den Haag 2019-2020 - Federatie Indische Nederlanders