Maatregelen FIN tegen COVID-19

DEN HAAG (15 maart 2020) – Federatie Indische Nederlanders (FIN) neemt per direct extra maatregelen in de strijd tegen COVID-19, ook wel het coronavirus. Een van de maatregelen betreft het met onmiddellijke ingang tijdelijk stopzetten van lopende projecten.

Onder de huidige pandemische omstandigheden acht FIN het onverantwoord om bijvoorbeeld het oral history-project ‘Nederland in de Indische Archipel’, waarin ouderen een hoofdrol vervullen en worden geïnterviewd, voort te zetten. Het is een van de projecten die FIN heeft opgeschort.

FIN blijft verder gewoon operationeel en volgt alle aanwijzingen die vanuit de overheid worden gecommuniceerd. Dit betekent dat ook FIN vanuit huis zal moeten werken en dat correspondentie trager gaat dan u van FIN bent gewend.

Aan een ieder in deze spannende tijd: FIN blijft aan u denken.

Tags: COVID-19, coronavirus.