Mitsubishi weigert gesprek met Nederlandse dwangarbeiders

DEN HAAG (26 maart 2020) – Mitsubishi weigert om in gesprek te gaan met Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid voor het Japanse conglomeraat hebben verricht. Als reden voert de kersverse eigenaar van energiebedrijf Eneco aan dat het consortium ruim na de Tweede Wereldoorlog is opgericht. Direct betrokkenen spreken van een Japanse klucht.

“Mitsubishi Corporation is niet in de positie is om zich te verontschuldigen of commentaar te geven op gebeurtenissen die vóór de oprichting van het bedrijf hebben plaatsgevonden” stelt het bedrijf in een verklaring. Volgens de Japanners zou het eigenlijk een ander bedrijf zijn dat de Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog tot dwangarbeid dwong. In Japan zouden momenteel ruim 500 bedrijven de naam Mitsubishi voeren, zonder dat die ook maar iets met het beruchte syndicaat te maken zouden hebben. De nog in leven zijnde ex-dwangarbeiders, maar ook nabestaanden hebben geen goed woord over voor het lompe relaas van de Japanners. Ook de 44 Nederlands gemeenten die tot voor kort aandeelhouder waren van Eneco staan in hun hemd. Tevergeefs drukten zij het conglomeraat eerder publiekelijk op het hart het gesprek met de ex-dwangarbeiders aan te gaan en ook achter de schermen werd de diplomatieke bedrijvigheid fors opgevoerd.

Door de verkoop van de Nederlandse energieleverancier Eneco is het oorlogsverleden van het omstreden Japanse consortium actueler dan ooit. Voor 44 Nederlandse gemeenten betekent de verkoop een flinke financiële meevaller, omdat zij allen aandeelhouder waren van Eneco. Groot was de ophef onder (Indische) Nederlanders toen bleek dat bij de beoordeling van de verkoop nauwelijks werd stilgestaan bij het oorlogsverleden van Mitsubishi. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte het bedrijf zich schuldig aan oorlogsmisdaden, door onder andere 3332 Nederlandse krijgsgevangen in te zetten als dwangarbeider in onder meer Japanse mijnen. Het consortium heeft die Nederlandse slachtoffers, in tegenstelling tot hun Amerikaanse, Chinese en Koreaanse lotgenoten, nooit excuses of compensatie aangeboden. “Als bestuur buigen we ons nu over het vervolg” laat een beduusde Jan van Wagtendonk, voorzitter van Stichting Japanse Ereschulden (JES), tegenover de NOS weten.

Tags: Tweede WereldoorlogMitsubishiEnecoStichting JESJan van Wagtendonk.