Indië-onderzoekers kiezen opnieuw partij

DEN HAAG (14 juni 2020) – Het grote Indië-onderzoek ligt opnieuw onder vuur. Waar een van de betrokken onderzoekers oproept om Nederlandse standbeelden te verwijderen, pleit een ander voor het vernoemen van straten en pleinen naar Soekarno. Daarmee kiezen de  onderzoekers opnieuw partij.

Aanvankelijk werd de schijn van onpartijdigheid nog hoog gehouden, maar inmiddels kiezen de onderzoekers steeds vaker openlijk partij binnen het postkoloniale debat. Meest recent is de oproep van hoogleraar Remco Raben om vooral een petitie vóór het verwijderen van Nederlandse standbeelden te tekenen. Vorig jaar riep Anne-Lot Hoek ook al op om straten en pleinen te vernoemen naar Soekarno. Beide onderzoekers zijn verbonden aan het grote Indië-onderzoek.

De oproepen van Raben en Hoek worden door veel mensen als partijdig ervaren. Volgens Raben zouden vooral Nederlandse standbeelden, zoals Jan Pieterszoon Coen, moeten worden verwijderd, omdat die niet “onze huidige politieke moraal weerspiegelen”. Kennelijk weerspiegelt een figuur als Soekarno die ‘politieke moraal’ juist wel. Dat Soekarno een buitengewoon discutabele reputatie heeft, onder andere door zijn optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap deert de onderzoekers kennelijk niet.

Het is niet de eerste keer dat onderzoekers zich partijdig tonen. Exact 1 jaar geleden uitte Federatie Indische Nederlanders (FIN) al forse kritiek. De aanwijzingen dat wordt toegewerkt naar een conclusie waarin louter plaats lijkt voor Indonesisch slachtofferschap, terwijl Nederlands leed wordt gebagatelliseerd was een van de stenen des aanstoots. Ook het betrekken van Bersiap-ontkenners bij het onderzoek wekt wrevel.

* FIN heeft programmadirecteur Frank van Vree (NIOD) om opheldering verzocht. Hij was bij de publicatie van dit artikel niet bereikbaar voor commentaar.

Tags: Indië-onderzoek, Anne-Lot Hoek, Remco Raben.