Hans Moll reageert op bizarre stelling Limpach

INGEZONDEN (9 juli 2020) – NRC-redacteur Frank Vermeulen stelt in Ik hoop op besef van Nederlands daderschap, 3/7 historicus Rémy Limpach de vraag of, waar het gaat om „buitensporig geweld tegen Indonesiërs, met name door het koloniale leger, het KNIL” […] „daar ook niet een element van racisme in [zat]: dat men de vijand als een minderwaardige mensensoort zag?” Deze vraag heeft betrekking op het gehele KNIL, Limpach antwoordt dat racisme, rechtsongelijkheid, uitsluiting en onderdrukking in het DNA van de KNIL-officieren zat”. Of het nu KNIL-officieren of -manschappen betreft, graag zou ik willen weten waar dit belangwekkende gegeven vandaan komt. Is de mate van racisme in het KNIL ooit gemeten? Van een wetenschapper als Limpach verwacht ik een feitelijke onderbouwing van zo’n ernstige beschuldiging. De aanname dat het KNIL de vijand als raciaal minderwaardig zag, is merkwaardig. De manschappen bestonden in overwegende mate – afgezien van de Ghanese soldaten – uit inheemse soldaten: Menadonezen, Javanen en Ambonezen. Ik mag er ook graag op wijzen dat Indo-Europeanen tot de hoogste rangen konden stijgen in het KNIL. Zo racistisch was het KNIL nu ook weer niet.

bron: NRC

Tags: Indië-onderzoek, KNIL, Rémy Limpach.