Moll: “Geschiedschrijving Indië gekaapt”

DEN HAAG (14 augustus 2020) – “Zelfs de geschiedschrijving over voormalig Nederlands-Indië wordt nu gekaapt”. Dat zegt een bezorgde Hans Moll, voorzitter van Federatie Indische Nederlanders (FIN), aan de vooravond van de Nationale Indiëherdenking in De Telegraaf.

“In het toch al vijandige klimaat rond ons koloniale verleden wordt de aandacht telkens gericht op vermeende Nederlandse oorlogsmisdaden, terwijl de Indonesische misdaden tijdens de Bersiap in voetnoten worden weggemoffeld” signaleert Moll. Hij wijst op de desastreuze gevolgen die dit soort activistische geschiedschrijving heeft op het Indisch historisch en cultuur erfgoed. Volgens Moll “zijn Indische Nederlanders, na eerst slachtoffer te zijn geworden van de Japanners, en later van de Indonesische strijdgroepen, nu slachtoffer van de heersende anti-kolonialistische geschiedschrijving”.

Bersiap, Maleis voor “Wees paraat” of “Geef acht!”, slaat op de uiterst gewelddadige periode, die volgde op de capitulatie van Japan, dit jaar 75 jaar geleden. Gedurende de Bersiap hebben Indonesiërs tienduizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden werden slachtoffer, al is onduidelijk hoeveel.

Tags: Tweede WereldoorlogBersiap.