Indonesië moet oorlogsmisdaden Bersiap erkennen

DEN HAAG (17 augustus 2020) – Indonesië moet de oorlogsmisdaden, die Indonesiërs tijdens de Bersiap tegen (Indische) Nederlanders hebben begaan, erkennen. Hans Moll, voorzitter van Federatie Indische Nederlanders (FIN), heeft Indonesië daartoe opgeroepen.

Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat de Republiek Indonesië werd uitgeroepen. De proclamatie zou het startschot blijken van wat later de Bersiap is gaan heten. Bersiap is Maleis voor “Wees paraat” of “Geef acht!”. Het is de strijdkreet van Indonesische paramilitaire organisaties en bendes, die vrijwel direct na de capitulatie van Japan dood en verderf zaaiden in voormalig Nederlands-Indië. Er zijn meerdere aanwijzingen dat Indonesische (para-)militaire functionarissen de moordpartijen hebben aangestuurd.

Gedurende de Bersiap zijn tienduizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden werden slachtoffer, al is onduidelijk hoeveel.

In tegenstelling tot Nederland heeft Indonesië nooit kritisch gereflecteerd op de door haar onderdanen gepleegde oorlogsmisdaden jegens weerloze burgers. In een open brief roept FIN-voorzitter Hans Moll de Indonesische president vandaag op om alsnog erkenning en excuses aan te bieden aan Nederland. Tot op de dag van vandaag weigert Indonesië dit. Moll vindt het inmiddels hoog tijd dat dit alsnog gebeurt.

Tags: Bersiap.