Herdenking ‘dodenspoorwegen’ 2020

ARNHEM (29 augustus 2020) – Op landgoed Bronbeek in Arnhem zijn voor de drieënvijftigste keer de slachtoffers herdacht van de dodenspoorwegen uit de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de coronapandemie kon slechts een kleine groep de herdenking bijwonen.

Na de val van Nederlands-Indië nam Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden mensen gevangen, van wie 250.000 werden gedwongen om de spoorweg tussen de toenmalige landen Birma (nu Myanmar) en Siam (nu Thailand) en de Pakan Baroe-lijn op Sumatra aan te leggen. De spoorlijnen werden door de Japanners gebruikt voor de aanvoer van troepen en materieel.

100.000 mensen overleefden de ontberingen niet, onder wie bijna 2800 Nederlandse krijgsgevangen. Het overgrote deel van de slachtoffers viel echter onder Indonesische dwangarbeiders (romoesja’s), die onder verantwoordelijkheid van Soekarno op grote schaal onder de lokale bevolking werden geronseld. Dit jaar is het 78 jaar geleden dat met de aanleg werd begonnen.

Tags: Tweede WereldoorlogDodenspoorwegen.