Kokhuis (FNV) verwijdert dubieuze tweet na ophef

DEN HAAG (11 september 2020) – Lid van het FNV-ledenparlement, Eddie Kokhuis, heeft zijn dubieuze tweet over Indische Nederlanders verwijderd nadat daarover ophef was ontstaan. In een tweet suggereert Kokhuis dat Indische Nederlanders migranten zouden zijn “die aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden”.

Kokhuis, die tevens oud-hoofdbestuurslid is van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en in die hoedanigheid ook zitting neemt in het FNV-ledenparlement, deed zijn absurde uitlatingen in een discussie over de huidige situatie rondom het Griekse migrantenkamp Moria. Kokhuis schreef onder andere: “wel prettig dat dit land, uw ouders of uw grootouders opnam, toen ze (gedwongen) aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden”. Hij refereerde daarmee onmiskenbaar aan de Indische achtergrond van een andere twitteraar.

De bizarre suggestie van Kokhuis dat Indische Nederlanders migranten zouden zijn leidden vrijwel direct tot zeer kritische reacties. Kokhuis verwijderde daarop in allerijl zijn tweet, zonder dat hij echt lijkt te beseffen waarom zoveel mensen aanstoot namen aan zijn uitlatingen. In een reactie schrijft Kokhuis onder andere dat “als Indische landgenoten dit in mijn tweet lezen is dat niet goed en haal ik hem weg”. Daarbij merkte hij nog wel op dat hij vond dat een van de criticasters “totaal doorslaat”. Kokhuis lijkt daarmee de schuld van de ontstane ophef vooral bij anderen neer te willen leggen.

Dat juist Kokhuis Indische Nederlanders wegzet als migranten is opmerkelijk, want hij blijkt jarenlang actief te zijn geweest in het onderwijs. Kokhuis zou dan ook hebben moeten weten dat Indische Nederlanders etnische Nederlanders zijn met een familiegeschiedenis in het voormalige Nederlands-Indië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende Bersiap was deze groep doelwit vanwege hun Nederlandse en Europese etniciteit. De aanhoudende vijandigheid tegen Nederlanders na de proclamatie van de Indonesische onafhankelijkheid was een van de redenen dat zij naar Nederland moesten repatriëren.

Kokhuis ging echter niet alleen geschiedkundig de mist in, maar stelde zelfs onomwonden dat Indische Nederlanders “aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden”. Wat hij daarmee exact bedoelde is onduidelijk. Helder is evenwel dat Kokhuis daarmee een hele bevolkingsgroep op basis van afkomst in een ongunstig daglicht heeft gesteld. Waarom hij dat deed blijft gissen. Kokhuis zei daar zelf over dat hij “zocht (…) naar de nuance. Alsof [ik] iets tegen Indische Nederlanders zou hebben”. Wat de FNV en de AOb van de uitlatingen vinden is onbekend. Zij hebben tot op heden niet gereageerd.

Update 15 september 2020 – 14:50u:
In een reactie laat de Algemene Onderwijsbond (AOb) weten de uitlatingen van Kokhuis af te keuren. “Dit moet je echt niet tweeten. Goed dat die verwijderd is” laat Simone de Geest, woordvoerder van AOb, weten. Welke consequenties de onderwijsbond verbind aan de opmerkingen van Kokhuis is onduidelijk. De bond houdt zich voor verder commentaar onbereikbaar. Vakbondsvereniging FNV weigert ondertussen geheel afstand te nemen van de bizarre uitlatingen of Kokhuis. “Wij laten dit bij de heer Kokhuis zelf. Hij heeft de tweet verwijderd en uitleg gegeven” aldus een woordvoerder.

Tags: Algemene OnderwijsbondFNVEddie Kokhuis.