FIN pleit voor repatriëring van VOC-archieven

DEN HAAG (7 oktober 2020) – Nederland moet de VOC-archieven repatriëren naar Nederland. Die oproep doet Federatie Indische Nederlanders (FIN) naar aanleiding van het advies van de Raad van Cultuur vandaag. Door het tropische klimaat en gebrekkige preservering in de landen van opslag dreigt het historische erfgoed nu te vergaan.

Het totale VOC-archief is verspreid over verschillende landen opgeslagen en bestaat in totaal uit circa 25 miljoen pagina’s. De helft van het VOC-archief bevindt zich momenteel in Jakarta, Indonesië. Uit onderzoek blijkt dat het materiaal daar ernstig wordt verwaarloosd. Het materiaal is niet bestand tegen het vaak tropische klimaat en door de gebrekkige preservering dreigt dit UNESCO-werelderfgoed grotendeels te vergaan. Een meerderheid van het materiaal dient daarom inmiddels als verloren te worden beschouwd.

FIN heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Ingrid van Engelshoven, in een brandbrief opgeroepen het VOC-archief te repatriëren. “Vanwege het verleden rust er op Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid om dit erfgoed nu actief te beschermen. Helaas moeten we constateren dat de landen van opslag onvoldoende doen om dit UNESCO-erfgoed te conserveren. Het is daarom hoog tijd dat Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt” aldus FIN-voorzitter Hans Moll.

Het advies dat de Raad van Cultuur vandaag presenteerde om cultuurgoederen, die werden buitgemaakt in voormalige Nederlandse koloniën, onvoorwaardelijk terug te geven vormt een uitstekende gelegenheid om erfgoed uit ruilen. In 1970 retourneerde toenmalig koning Juliana het UNESCO-erfgoedstuk Nagarakretagama en eerder dit jaar deed koning Willem-Alexander hetzelfde met de vermeende kris van Diponegoro. Helaas bleef het toen telkens bij eenzijdige uitruil.

Tags: VOC.