Moll: “Indië-onderzoek vertegenwoordigt mening”

DEN HAAG (28 oktober 2020) – Het grote Indië-onderzoek blijft de gemoederen bezig houden. “Het dekolonisatie-onderzoek, zoals dat nu zijn neerslag lijkt te krijgen, is té eenzijdig en vertegenwoordigt primair een ideologische mening”. Dat zegt Hans Moll, voorzitter van Federatie Indische Nederlanders (FIN), bij Veren of Lood.

Er is al langer kritiek op het onderzoek, vooral omdat het bevooroordeeld en eenzijdig zou zijn vormgegeven. “Zo’n onderzoek moet onbevooroordeeld en met gepaste wetenschappelijke distantie worden verricht. Daar begint mijn vrees. Wie een overzicht bekijkt van de reeds afgeronde onderzoeken ziet dat één gedachte momenteel leidend is: Nederland stuurde strijdkrachten naar Indië om de vooroorlogse, koloniale verhoudingen te herstellen. Een enkeling is bereid te erkennen dat er voorafgaand aan de opbouw van de troepenmacht sprake was van onrust en wanorde in de archipel” legt Moll uit. Met dat laatste doelt hij op de beruchte Bersiap, de bloedige periode vrijwel direct volgde op de capitulatie van Japan, waarbij (tien)duizenden (Indische) Nederlanders door Indonesiërs op gruwelijke wijze werden gemarteld, verkracht en vermoord.

“Als straks het dekolonisatie-onderzoek een publieksboek heeft gebaard, zullen zeker de wandaden van het Nederlandse leger breed worden uitgemeten, maar niet of nauwelijks de wandaden gepleegd door Indonesische zijde. Slechts enkele onderzoekers nemen het hoofdstuk Bersiap voor hun rekening en het is zeer de vraag of zij een oorzakelijk verband zullen schetsen tussen die woelingen [Bersiap, red.] en de Nederlandse militaire acties” aldus Moll. Die zorgen komen niet uit de lucht vallen. Critici menen al langer een anti-Nederlands sentiment rondom het onderzoek te ontwaren, waarbij louter plaats lijkt voor Indonesisch slachtofferschap, terwijl Nederlands leed wordt gebagatelliseerd. Zij worden daarin niet zelden bevestigd door uitlatingen van diverse toponderzoekers. Ook het betrekken van Bersiap-ontkenners bij het onderzoek voedt de kritiek.

Tags: BersiapIndië-onderzoek.