FIN doet aangifte om nazivergelijking

DEN HAAG (29 december 2020) – Federatie Indische Nederlanders (FIN) doet aangifte tegen de schrijver van een ingezonden brief die voormalig verzetskrant Het Parool vorige week publiceerde. In de brief worden (Indische) Nederlanders vergeleken met nazi’s. “Onacceptabel” zegt voorzitter Hans Moll. FIN doet aangifte.

De brief is een reactie op een opiniestuk van twee bij het grote Indië-onderzoek betrokken onderzoekers. Volgens die onderzoekers is “het idee dat de Bersiap zou worden ontkend (…) onzin” en “een duidelijk voorbeeld van een stropopredenering”. Toch publiceerde Het Parool twee dagen later een ingezonden brief met exact die strekking. In het stuk vergelijkt de auteur (Indische) Nederlanders met nazi’s en stelt hij dat zij geen slachtoffers, maar daders zouden zijn van de gruwelijke Bersiap. Daarop ontving FIN meerdere klachten van verontruste lezers. “Deze onverholen haat, vooral het vergelijken van een bevolkingsgroep met het ultieme kwaad, is een schoolvoorbeeld van racisme. Dit mogen we nooit normaal vinden. Hier trekken wij een grens” laat Moll weten. Het is niet de eerste keer dat dergelijke vergelijkingen in Het Parool worden getrokken.

Bersiap, Maleis voor “Wees paraat” of “Geef acht!”, is de strijdkreet van Indonesische (para)militaire organisaties en bendes, die vrijwel direct na de capitulatie van Japan dood en verderf zaaiden onder met name niet-Indonesiërs in voormalig Nederlands-Indië. Gedurende deze uiterst gewelddadige periode, die in ieder geval in de stedelijke gebieden liep vanaf september 1945 en begin 1946, zijn tienduizenden (Indische) Nederlanders gruwelijk gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten. Ook Chinezen, Molukkers en andere etnische minderheden werden slachtoffer, al is onduidelijk hoeveel.

Tags: Bersiap.