6 thoughts on “Indië-onderzoeker Raben betrokken bij omstreden Bersiap-expositie Rijksmuseum

  1. Mensen als Raben zijn volledig doordrongen van het WOKE-gedachtengoed. Zij denken zich dienstbaar op te stellen door hun eigen afkomst volledig te verloochenen en het “vreemde” te idealiseren. In zijn naïeve wereldbeeld is Nederland is de boosdoener en Indonesië het slachtoffer. De Nederlanders waren allemaal misdadigers en de Indonesiërs waren allemaal heilige boontjes. Wat hij van de Indische Nederlanders denkt durft hij niet eens hardop te zeggen, maar zijn houding inzake Bersiap, Soekarno, etc… is veelzeggend. Je kunt je afvragen wat dhr. Raben wil bereiken met zijn achterlijk cultureel masochisme.
    Doodjammer is dat dergelijke “onderzoekers” voor hun onbekwaamheid met belastingcenten worden betaald.

  2. Dit is werkelijk – andermaal – bij de ratten besnuffeld. En dan nog net doen alsof het onderzoek onafhankelijk is. Wie denkt deze ‘professor’ voor de gek te houden dan alleen hijzelf?

  3. Tegen beter weten in hoop je op iets anders maar van te voren is eigenlijk al duidelijk waar dat onderzoek op uit zal draaien. Dit soort activisme onder ‘wetenschappers’ bevestigen dat vermoeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *