16 thoughts on “ODGOI: “Bersiap géén reden om troepen in te zetten”

 1. 4 jaar “onderzoek” om dan te concluderen wat men al vooraf in de zieke Woke-geest had aangenomen had: (1)de veteranen waren oorlogsmisdadigers, (2)het onnoemelijke leed als gevolg van de Bersiap moet “naar beneden worden bijgesteld” en (3)de Indonesische nationalisten en radicalen treft geen enkele blaam en verdienen zowaar excuses.
  De onderzoekers wisten op voorhand al klaar en duidelijk welke kant het moest opgaan en hebben als u het mij vraagt 4 jaar op hun dik betaalde krent gezeten i.p.v. een ernstige poging te doen om aan genuanceerd en evenwichtig onderzoek te doen.
  Hoe kunnen de betrokken “onderzoekers” zich zelf nog ernstig nemen? Hoe kunnen ze het leed van onschuldige burgers minimaliseren en dit met hun geweten in overeenstemming brengen?

 2. Totaal ongeloofwaardig verhaal van deze man. Ik mag toch hopen dat FIN tegen deze leugens in het verweer komt. Dit is je reinste geschiedvervalsing

 3. Hoe kortzichtig. En dat heeft gestudeerd. Huilt alleen maar mee met de wolven. Die man heeft geen idee.

 4. Als dit de argumenten zijn van de onderzoekers dan begrijp ik niet waarom zij nog serieus worden genomen

 5. En dit allemaal om de Indonesische nationalisten te “appeasen”.
  Deze Woke-onderzoekers geven blijk van onkunde en bevooroordeeldheid.
  Hun houding is intriest, tragische en kwetsend voor de slachtoffers en hun nazaten.
  Hopelijk schakelen de Duitse instanties hen niet in om WO2 te gaan onderzoeken of we kunnen ons straks allemaal bij de Duitsers gaan excuseren.

 6. Het gehele verhaal is door een
  stel zogenaamde “ onderzoekers”
  opgesteld.
  Het is onjuist
  Het is onzorgvuldig
  Het is onwetenschappelijk
  Er wordt aan een aantal zeer
  gruwelijke zaken geen letter aandacht besteed.
  Het verhaal hoort thuis op de
  vuilnishoop
  Volslagen fantasie. onder het mom
  van geschiedschrijving

 7. Hoe duidelijk wil je hebben dat dit onderzoek alleen maar bedoeld is om te veroordelen. Gaat alleen maar over wat wij hebben zogenaamd hebben fout gedaan. Men noemt dat vervolgens: ‘structureel extreem geweld’. Wat de Indonesiërs voor misdaden hebben begaan daar hoor je ze niet over. Niks over structureel extreem geweld. Niks over oorlogsmisdaden. Allemaal doorgestoken kaart dit. Blamage voor de wetenschap dit.

 8. Bersiap speelde geen rol bij inzet troepen. “Het enige (neven)doel was de verwezenlijking van paragrafen uit de Japanse capitulatie: Herstel van de vooroorlogse status quo. Dat betekent herstel van het Nederlandse gezag. Dat betekent handhaving van dat gezag. En daar waren jammer genoeg nogal wat militairen voor nodig. En veel onnodige slachtoffers.” (Bron J.A. Somers)

  1. Herstel van de vooroorlogse status quo behelst uiteraard ook een herstel van de status quo inzake gezag en maatschappelijke verhoudingen. Vooroorlogs was er geen sprake van Indonesische nationalisten die massaal op mensenjacht gingen. Dus op ook dat gebied diende het gezag te worden hersteld door troepeninzet. Die militairen werden dan effectief ingezet bij de bevrijding van duizenden Indonesische Nederlanders. Dus de Bersiap speelde wel degelijke een belangrijke rol in de troepeninzet. Het lijkt wel of sommigen willen bewijzen dat Nederlanders van anno 1946 niet in staat waren tot enige menselijkheid, een eigenschap waarop blijkbaar de Indonesische nationalisten het alleen- recht hadden, ondanks hun massale misdaden tegen de menselijkheid. De Woke-“onderzoekers” draaien maar al te gewillig mee in de propagandamachine en complottheorieën van Pondaag en consoorten.

  2. Zeer onlogisch
   Als de Bersiap opstand niet was begonnen waren al die troepen niet eens nodig geweest.
   De Bersiap WAS de reden voor het inzetten van leger.

   Die citaat van Somers is ongenuanceerd de visie van de Indonesier.
   Onderzoek onafhanklijk, dacht het ECHT niet.

   En het feit dat ze het dodental naar beneden hebben gebracht 75 jaar na de feiten is schandelijk.
   Van de communisten purge zijn nog geen 1000 doden teruggevonden.
   Op zn minst 500 duizend blijven voor eeuwig vermist en compleet uitgewist door de Indonesische propaganda.

   Is men daar uberhaupt op de hoogte hoe ‘selectief’ en ronduit geindoctrineerd het geheugen van Indonesiers is.
   Suharto is daar nogsteeds een volksheld en tevens verantwoordelijk voor een genocide van 2 miljoen mensen!

   Schande aan deze pseudo-onderzoekers.
   Ze gaan letterlijk over lijken met deze corruptie.

 9. Je moet wel erg simplistisch en statisch denken om te stellen dat de Bersiap niet van invloed is geweest op het zenden van troepen naar voormalig Nederlands-Indië. Het verraadt vooral de antikoloniale grondhouding van deze ‘wetenschappers’. Het is bovendien nogal een beschuldiging die men doet. Lever dan ook bewijzen. Ik ben die nog nooit tegengekomen. Deze complottheorie strandt altijd in semi-psychologische analyses, in tussen de lijnen lezen en verwijten dat officiële Nederlandse overheidsbronnen propaganda zijn. Hoe langer en harder Nederlandse historici elkaar na papegaaien, hoe meer ze er kennelijk in gaan geloven. Het heeft met waarheidsvinding echter weinig van doen.

 10. Deze man moet zich in wel heel veel bochten wringen om recht te praten wat krom is. Het meest tragische is nog dat hij er waarschijnlijk zelf nog in gelooft ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *