3 thoughts on ““Het Geluid van Geweld – Deugende wartaal met verborgen inzicht”

  1. De commentaren en analyses van Hans Moll zijn in mijn beleving steeds “to the point”. Ik kan echter het gevoel niet van mij afzetten dat hij en wij, de Indische Nederlanders, roependen zijn in een woestijnen van onkunde, onbegrip en politieke desinformatie. Het lijkt er op dat wij, de grote groep Indische Nederlanders, nog steeds een onvoldoende platform hebben gevormd om onze ervaringen, inzichten en gevoelens te delen met de Nederlandse samenleving. Het lijkt me tijd om tot een plan van actie te komen waarbij gestreefd wordt naar het realiseren van een aantal concrete doelen op het gebied van: voorlichting en educatie, politieke besluitvorming en maatschappelijk bewustzijn. Waarom geen Nationaal Monument voor de Bersiap slachtoffers?
    Graag zou ik hierover van gedachten willen wisselen met wijze mannen van de FIN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *