31 thoughts on “Herdenkingsorganisatie WOII verspreidt beruchte Indonesische complottheorie

 1. Het onderscheid tussen Europeanen=volbloed Nederlanders en Indische Nederlanders=half-bloed Nederlanders was in de vorige eeuw in het fascistische Nederlands Indie normaal, nou ja normaal! Thom de Graaf had toen in een zwart NSB-uniform dat best kunnen zeggen maar nu leven we bijna 100 jaar later. Kennelijk leeft hij nog in de goede oude tijd=Tempo Doelloos. Kan men hem Racisme verwijten?

  Verder beweert hij dat Indische Nederlanders tijdens de Bersiap door Indonesiërs zijn vervolgd vanwege hun vermeende “sympathieën voor Nederland”!
  Kan Thom de Graaf uitleggen waarom 8 kinderen Engelenburg juist om deze reden zijn afgeslacht? :
  Johana Felicienne (3 jaar), Irene (4 jaar), Rchard (6 jaar), Robert (6jaar), Wilhelmina (8 jaar), Benita (10 jaar), Eveline (10jaar) Johannes (11Jaar).
  In hun spraakmakend boek “Geluid van Geweld” noemen de onderzoekers Ester Captain en Onno Sinke deze slachtpartij de Tumpangmoorden. Over het totaal aantal moorden valt te twisten. Dat laatste heeft niks met Chubby Checker te maken.

  Ook mag Thom de Graaf aangeven welke Indonesïers verantwoordelijk/schuldig waren voor de slachtpartij op deze 8 onschuldige kinderen. Kennelijk weet hij meer. Een verklaring is hij als Voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 aan zijn stand verplicht.

  Hoe kan een man met zulke rare uitspraken bij de Herdenking op 15 Augustus 2024 aanwezig zijn?

 2. Overigens zijn niet alleen Indische Nederlanders, maar ook blanda’s slachtoffer van de bersiap geworden. En ook Chinezen. En ook Indonesiërs die niet “Vaderlandslievend” genoeg waren. Allemaal oogluikend toegestaan / welwillend aangezien door Soekarno en Hatta. Alleen Soetan Shahrir heeft zich telkens weer tegen de bersiap uitgesproken.
  Inclusief kinderen en baby’s (leuk om zeep gebracht door ze met een spijker door het hoofd aan op een tafel te spijkeren).
  Bij de dodenherdenking op 4-mei wacht ik elk jaar weer op dit ene zinnetje: “Wij herdenken de slachtoffers van de bersiap”.
  Daarna ben ik dan weer enige dagen van de kaart.
  GjC (geboren Soerabaja 1946)

 3. Als Indische Nederlander ben ik woedend over de recente misstappen van Thom de Graaf en de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Het is overduidelijk dat De Graaf niet begrijpt wie Indische Nederlanders zijn. Zijn verspreiding van deze walgelijke Indonesische complottheorie, waarin wordt beweerd dat wij tijdens de Bersiap-periode werden vervolgd vanwege vermeende “sympathieën voor Nederland”, is niet alleen historisch onjuist, maar ook diep kwetsend. Wij zijn vervolgd en afgeslacht om onze Nederlandse achtergrond, niet vanwege enige politieke voorkeur. Hoe vaak men deze leugen ook herhaalt. Het is gewoonweg niet waar.

  Het feit dat De Graaf geen idee heeft wie wij zijn, blijkt al uit zijn eerdere uitlatingen waarin hij “Europese Nederlanders” afzet tegen “Indische Nederlanders”. Dit toont een schrijnend gebrek aan kennis en respect voor onze geschiedenis en identiteit. Dat zijn opa in een kamp heeft gezeten, maakt zijn onwetendheid niet goed. Het geeft hem juist een extra verantwoordelijkheid om onze geschiedenis op de juiste manier te begrijpen en te vertegenwoordigen, iets waarin hij keer op keer faalt.

  De beslissing van De Graaf om de Indonesische ambassadeur een prominente rol te geven tijdens de herdenking in 2022 wordt hier terecht als een regelrechte provocatie omschreven. Het annuleren van de Van Heutsz-vaandelwacht toont opnieuw het onbegrip en disrespect voor wat deze herdenking voor Indische Nederlanders betekent. Deze acties hebben terecht woedende reacties en Kamervragen opgeroepen, en het is werkelijk waar onbegrijpelijk dat De Graaf hiermee dreigt weg te komen.

  De voortdurende verindonesisering van de Indiëherdenking is voor ons, Indische Nederlanders, een pijnlijke doorn in het oog. De geschiedenis van collaboratie door een deel van de Indonesische bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt op nota bene onze herdenking systematisch verzwegen. De Bersiap-periode, waarin duizenden van ons op gruwelijke wijze zijn vermoord, wordt dar gebagatelliseerd en verdraaid.

  Thom de Graaf moet erkennen dat hij niet de juiste persoon is om deze belangrijke taak te vervullen. Zijn gebrek aan historisch inzicht en vooral empathie maakt hem ongeschikt als voorzitter van onze herdenking. Hij moet opstappen om verdere schade aan onze herdenkingscultuur en krenking van de slachtoffers en nabestaanden te voorkomen. Wij hebben leiderschap nodig dat onze geschiedenis kent, respecteert en op een eerlijke manier voor het voetlicht durft te brengen. Niet bobo’s al De Graaf die het voorzitterschap alleen maar gebruiken voor het opfraaien van hun cv.

  1. Mijn naam is Hans Vieleers,en 73’ jaar oud,heb niets meer te verliezen,Maandag 1July ben ik in het Oosterpark hopelijk krijg ik Rutte te spreken,heb een vraag en een opmerking,hoe het zit met de Indische en Molukse kwestie,en dat hij geschiedenis had kunnen schrijven om er eens een streep doorheen te halen,maar in plaats daarvan wordt de gemeenschap na 70 jaar wederom in de bek gescheten ,en dat zal met het openhalen van wonden op herdenkingen nog minstens 30 jaar duren! Zal ook voor het laatst op Bronbeek zijn,waar ook veel fout Volk komt!heb mijn naam al veranderd in Hanou Gatja MERAH en helaas nog steeds in Nederland Door Omstandigheden! Hopelijk kunnen er ook mensen aanwezig zijn, met Vr, Groet!

  1. Gaan we een keer koffie drinken?dan gaan we het over disfrace hebben!!! Of is het HOEZE!!!HOEZEEEEEE????😳

 4. Met “Indische Nederlander” wordt zeker de “bruine” Nederlander bedoeld. Political correctness gebiedt me te spreken van Indo-Europeanen, zoals de term gebruikelijk was in het voormalig Nederlands-Indië.
  Wat moet ik me voorstellen bij Indische Nederlanders = Indo-Europeanen (Indo’s) met vermeende “sympathieën voor Nederland”?

  Indo’s onderscheidden zich in Nederlands-Indië, een koloniale rangen- en standenmaatschappij. Ze droegen in het openbaar Europese kleding, volgden Europees-Nederlands onderwijs en spraken Nederlands. Ze hadden meestal een baan bij het Gouvernement, de Staatspoorwegen SS of het KNIL. Ze waren voor de wet Europeaan of gelijkgesteld aan Europeanen. Ze trouwden meestal binnen eigen kring. Cultureel gezien waren ze op en top Nederlanders.

  De vraag i dan : ‘Zijn Indische Nederlanders tijdens de Bersiap door Indonesiërs vervolgd vanwege hun vermeende “sympathieën voor Nederland”?
  In eerste instantie werden (Indo-)Europeanen willekeurig vermoord, zoals Mr. Ploegman, voorman van het Indo-Europees Verbond (IEV), die op 19 september 1945 bij het vlagincident bij het Oranje Hotel in Soerabaja dodelijk werd gewond. Begin oktober 1945 veranderde de situatie: Indonesische extremisten begonnen systematisch jacht te maken op (Indo-)Europeanen = Nederlanders. Op 15 oktober 1945 (Bloody Monday) voerden extremisten in Soerabaja razzia’s uit. Meer dan 3500, merendeels Indo-Europeanen, werden met behulp van lijsten van huis opgehaald en in vrachtauto’s afgevoerd. Ongeveer 1600 werden naar de Simpang Club gebracht, waar tientallen op een afschuwelijke manier werden afgeslacht; sommigen waadden door het bloed in de wc’s. Uiteindelijk belandden allen als gegijzelden in de Werfstraatgevangenis.

  Ex-geïnterneerden, merendeels “Europese Nederlanders”, waren ook het doelwit van de Indonesische extremisten. Op 28 oktober 1945 dwongen Indonesische extremisten een RAPWI-transport van ex-geïnterneerden (RAPWI) tot stoppen g. Het transport werd begeleid door een 60-tal Brits-Indische militairen en een vertegenwoordiger van het Zwitserse Rode Krui en Zwitsers vice-consul, dhr. Keller. Meer dan 100 vrouwen en kinderen werden bij hun vlucht uit de vrachtauto’s op genadeloze wijze door Indonesische extremisten geëxecuteerd. Het transport staat bekend als het Goebeng Transport, dhr Itzig Heine heeft als overlevend van het transport een goed geschrevend verhaal geschreven
  Het Britse bezettingsleger in Nederlands-Indië evacueerde de ex-geïnterneerden naar veilige plaatsen. Daarom is het aantal ‘Europese Nederlanders’ onder de slachtoffers beperkt.

  De bloedige gebeurtenissen aan het begin van de Indonesische Revolutie, in Nederland ook wel Bersiap-periode genoemd, duurden van oktober 1945 tot maart 1946. Nu blijkt uit onderzoek dat een aanzienlijk aantal Indo-Europeanen in de Republikeinse kampen stierven, door M.C. van Delden h als ‘beschermingskampen’ genoemd. Nu lijkt lijkt erop dat de Bersiap-periode doorliep na maart 1946.

  Dan behoeft de uitspraak van dhr. Thom Hoffman nuances en dient voor een goed begrip in een historisch kader worden geplaatst. Hij heeft dan wel wat uit te leggen als vermeend onafhankelijke Voorzitter van De Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Door zijn discutabele uitspraken zet hij zijn positie wel op het spel.

  1. De reactie van Peter van de Broek getuigt van een fundamenteel misverstand over wat het betekent om Indisch Nederlander te zijn. Het gaat er niet om dat Indische Nederlanders “cultureel gezien op en top Nederlanders” zouden zijn, maar om het simpele feit dat wij geboren Nederlanders zijn. Dit onderscheid is essentieel om de identiteit van Indische Nederlanders recht te doen.

   Indische Nederlanders zijn geen buitenstaanders die toevallig in de Nederlandse cultuur zijn opgenomen; wij zijn intrinsiek verbonden met de Nederlandse identiteit door geboorte, afkomst, geschiedenis, cultuur, religie, taal, etc. Tijdens de koloniale tijd was precies dit de reden dat wij, ondanks onze gemengde afkomst, door de wet en de maatschappij als Nederlanders werden beschouwd. Touché, sommige landgenoten accepteerden dit niet altijd, maar dat doet aan ons Nederlands-zijn niets af. Wij waren en zijn geen vreemdelingen in ons eigen land, maar integendeel, maken deel uit van het weefsel van de Nederlandse samenleving, zowel in de koloniën als in Nederland zelf.

   De nadruk op onze “culturele” Nederlandse identiteit, zoals Van de Broek doet, reduceert ons bestaan en bijdrage tot een oppervlakkige culturele acceptatie. Dit doet geen recht aan het feit dat Indische Nederlanders net zo Nederlands zijn als Groningse, Brabantse of Hollandse Nederlanders. Onze bloedband met Nederland, onze rol in de Nederlandse geschiedenis, onze culturele en religieuze gebruiken en onze erkenning als Nederlanders door de Nederlandse wet (voor, tijdens en na Nederlands-Indië), maken ons onmiskenbaar en onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse natie.

   Het argument dat Indische Nederlanders tijdens de Bersiap-periode zouden zijn vervolgd vanwege vermeende “sympathieën voor Nederland” is misleidend, onjuist en volstrekt abject. Het was niet onze “sympathie voor Nederland” die ons tot doelwit maakte, maar onze Nederlandse afkomst. De aanvallen en vervolgingen waren gericht tegen ons omdat wij Nederlanders waren, een punt dat door de gebeurtenissen en het bloedvergieten tijdens de Bersiap-periode duidelijk wordt geïllustreerd.

   Door te suggereren dat het louter om culturele assimilatie gaat, ontkent Van de Broek de intrinsieke Nederlandse identiteit van ons Indische Nederlanders en bagatelliseert hij de ernst van onze vervolging. Het was precies ons Nederlander-zijn die ons doelwit maakte van de gruwelijkheden tijdens de Bersiap. Dit te verdoezelen of te reduceren tot een kwestie van cultuur doet afbreuk aan onze geschiedenis en aan de erkenning die wij verdienen als volwaardige, geboren Nederlanders.

   Het is van het grootste belang dat we op dit onderdeel precies zijn, niet alleen voor de eerbiediging van de slachtoffers en de nabestaanden, maar ook voor een juiste representatie van de Nederlandse geschiedenis, ook voor toekomende generaties. Wij mogen nooit verloochenen wie wij zijn: Nederlanders, gemengd, maar Nederlanders. Indische Nederlanders zijn een onlosmakelijk deel van Nederland, en het is tijd dat dit volledig wordt erkend, zonder ons te reduceren tot slechts cultuur-Nederlanders.

  1. Goed idee. Ook ik ben woedend op Thom de Graaf. Deze man heeft geen idee wie Indische Nederlanders zijn. Het verspreiden van deze absurde complottheorie is echt de druppel! Wij werden afgeslacht om onze Nederlandse achtergrond, niet vanwege politieke standpunten. Hij geeft de Indonesische ambassadeur een podium en schrapt de Van Heutsz-vaandelwacht zonder ons te raadplegen. Hij bagatelliseert onze geschiedenis en toont totaal geen respect voor de slachtoffers en nabestaanden. Thom de Graaf moet onmiddellijk opstappen. Hij is totaal ongeschikt en ruïneert onze herdenking. Wij verdienen iemand die ons wel begrijpt en onze geschiedenis respecteert. Weg met De Graaf!

 5. De herdenkingsorganisatie onder leiding van Thom de Graaf maakt van een zeer emotioneel moment een klucht. Het verspreiden van een Indonesische complottheorie die de waarheid over de Bersiap-periode verdraait is diep kwetsend voor de slachtoffers en nabestaanden. De Graafs gebrek aan historisch inzicht en respect voor onze geschiednies blijkt vaker. Het betrekken van de Indonesische ambassadeur bij de herdenking zonder overleg was een eerder dieptepunt. Zijn leiderschap leidt tot controverse en berokkent schade aan onze herdenking. Het is nu echt tijd dat hij opstapt.

  1. Absoluut. De herdenkingsorganisatie onder ‘bezielende’ leiding van deze Thom de Graaf maakt er een ramp van! Het verspreiden van Indonesische complottheorieën die de waarheid over de Bersiap-periode verdraaien is een regelrechte schande. Dit is een klap in het gezicht van de slachtoffers en hun nabestaanden. De Graaf kan zogenaamd een vader in het kamp hebben, maar hij snapt niets van onze geschiedenis en belangrijker nog: hij respecteert die ook niet. Eerst de Indonesische ambassadeur betrekken zonder overleg, nu dit weer. Hij veroorzaakt alleen maar ellende en schaadt de herdenking. Thom de Graaf moet weg.

 6. Thom de Graaf moet eens met mensen praten die daar gewoond hebben en ook na de bevrijding in een kamp zaten in de Bersiaptijd. De Nederlander moest weg. Merdeka! Eerst de oorlogsjaren en daarna weer opgesloten . Ik zat in Sewoe Galor bij Djokja met mijn moeder en zus.

 7. De Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 heeft met haar recente acties een grote misstap begaan die niet alleen historisch onjuist is, maar ook diep kwetsend voor slachtoffers en nabestaanden van de Bersiap-periode. Door in een uitlegvideo te suggereren dat Indische Nederlanders tijdens de Bersiap werden vervolgd vanwege vermeende “sympathieën voor Nederland”, wordt de realiteit van de gruweldaden tegen hen verdraaid en gebagatelliseerd. Deze mensen werden niet vervolgd vanwege hun politieke opvattingen, maar op racistische gronden vanwege hun Nederlandse achtergrond.

  Deze misstap van de herdenkingsorganisatie is helaas niet de eerste onder leiding van voorzitter Thom de Graaf. Zijn eerdere onwetendheid over wie Indische Nederlanders zijn en het voortdurend afzetten van “Europese Nederlanders” tegen “Indische Nederlanders” toont een zorgwekkend gebrek aan begrip en respect voor de geschiedenis en de mensen die ze herdenken. De beslissingen om de Indonesische ambassadeur een prominente rol te geven tijdens de ceremonie van 2022, zonder voorafgaande bespreking met slachtoffers en nabestaanden, en het annuleren van de Van Heutsz-vaandelwacht, illustreren een patroon van ondoordachte en provocerende acties.

  De voortdurende aanpassingen aan de herdenkingen, die steeds meer de focus verleggen naar een Indonesisch perspectief en de collaboratie van een deel van de Indonesische bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog verzwijgen, zijn voor veel Indische Nederlanders onacceptabel. De Bersiap wordt slechts vluchtig genoemd, vaak op een manier die begrip toont voor de Indonesische vrijheidsstrijders, terwijl de verschrikkingen die Indische Nederlanders hebben doorstaan, worden gebagatelliseerd of zelfs ontkend.

  Het verspreiden van een complottheorie die de vervolging van Indo-Europeanen tijdens de Bersiap toeschrijft aan vermeende sympathieën voor Nederland, komt direct uit de koker van de Indonesische oorlogsmachine en wordt voornamelijk ondersteund door extreem antikoloniale activisten. Dit standpunt is niet alleen historisch onjuist, maar doet ook de herinnering aan de duizenden Nederlandse slachtoffers die hun leven verloren door deze racistische vervolging, ernstig tekort.

  De herdenkingsorganisatie grondig heroverwegen hoe ze de geschiedenis presenteert. Door het verspreiden van dergelijke ongefundeerde theorieën schaden ze niet alleen de waarheid, maar ook de nagedachtenis van de slachtoffers en de gevoelens van de nabestaanden. De huidige leiding van de organisatie zou zich moeten terugtrekken om verdere schade te voorkomen en plaats maken voor mensen die deze taak met de nodige zorg en respect kunnen uitvoeren.

  1. U slaat de spijker op zijn kop. De Stichting Nationale Herdenking heeft weer eens bewezen hoe slecht ze de geschiedenis begrijpt. Door te beweren dat Indische Nederlanders tijdens de Bersiap werden vervolgd vanwege “sympathieën voor Nederland” verdraaien ze de feiten. Indische Nederlanders werden niet om hun mening, maar vanwege hun Nederlandse afkomst op racistische gronden vervolgd en afgeslacht.

   Onder Thom de Graaf is het één grote puinhoop. Hij weet niet eens wie Indische Nederlanders zijn! Tijdens herdenkingen erger ik mij groen en geel aan zijn gekoketteer met “Europese Nederlanders” vs “Indische Nederlanders”. En wat dacht je van de Indonesische ambassadeur die hij een prominente rol gaf in 2022? Zonder overleg met slachtoffers en nabestaanden! En dan ook nog de Van Heutsz-vaandelwacht annuleren.

   Deze organisatie verlegt de focus naar een Indonesisch perspectief en verzwijgt de collaboratie van Indonesiërs tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Bersiap wordt vluchtig genoemd, vaak met begrip voor de daders. Dit is onacceptabel! 15 augustus is onze herdenking. Niet die van Indonesiërs. Laat ze, als ze daar al behoefte aan hebben, dat lekker in Indonesië doen.

   De verspreiding van de abjecte complottheorie, die stelt dat Indo-Europeanen tijdens de Bersiap werden vervolgd vanwege “sympathieën voor Nederland”, is pure misleiding en geschiedvervalsing. Dit komt rechtstreeks uit de koker van de Indonesische propaganda en extreem antikoloniale activisten als Lara Nuberg, De Grauwe Eeuw en Geen 4 mei voor mij. Het is een klap in het gezicht van de duizenden Nederlandse slachtoffers. Ik ben door mijn familiegeschiedenis hier persoonlijk door geraakt. Het is uiterst respectloos dat de organisatie onze doden, overlevenden, nabestaanden en andere familieleden zo aan de kant zet. Wie denken ze wel dat ze zijn?

   De leiding van de herdenkingsorganisatie moet opstappen. Ze schaden de waarheid en de nagedachtenis van de slachtoffers. Het is tijd voor mensen die respect voor onze doden en waarheid hoog in het vaandel hebben. Thom de Graaf en zijn trawanten moeten weg. Vandaag nog.

 8. Dank je voor het doorsturen van dit artikel Benny. Het is erg goed geschreven. Ik kan me er helemaal in vinden. De hamvraag is natuurlijk hoelang deze organisatie nog doorgaat met dit soort pesterijen. Laten we hopen dat ze tot zinnen komen want anders moeten er toch snel vervangers komen.

  Groetjes daar, ook aan je moeder, tante Laurie

 9. De herdenkingsorganisatie heeft een grote fout gemaakt door een beruchte Indonesische complottheorie te verspreiden, wat zeer kwetsend is voor slachtoffers en nabestaanden van de terreur tijdens de Bersiap-periode. Ze moeten hun huiswerk beter doen en eigenlijk opstappen.

 10. Die uitlegvideo is gemaakt door mevrouw Opatja en meneer Patmo. Dat zijn geen Indische Nederlanders. Ik vermoed dat hier sprake is van projectie van hun eigen familiegeschiedenis op de Indische gemeenschap.

  1. Spot on! Mevrouw is Moluks, meneer Javaans. Ze doen net alsof Indische Nederlanders ook buitenlanders zijn. Idioot gedoe

 11. A real disgrace. My parents are born in the USA and I live in California but I still consider me to be a real Indische Nederlander. I know the stories. I know our history. It hurts me to see these crooks trying to scam people with false narratives about what happened. Just because they had some granddad in the Jappenkamp doesnt make this right whatsoever. Keep up the good work! You guys are our true representatives.

 12. Thom’s verhaal klopt van géén kanten. 15 augustus is niet de einddatum van WOII, maar officieel capituleerde Japan op 2 september ’45; dan is er sprake van het einde van WOII.

  Echter was op die datum géén sprake van het einde van de koloniale oorlog!

  Ook kunnen álle gevallenen van de oorlog die Nederland zèlf ontketend had – Nederland heeft Japan de oorlog verklaard uit angst haar kolonie te verliezen – op die datum niet herdacht worden, daar Nederland onder het mom “Indië Vrij” oorlogsvrijwilligers moedwillig een oorlog in stuurde die niet te winnen viel, aldus Rutte tijdens de herdenking van Roermond 3 september 2022.

  Uiteindelijk escaleerde de inzet vanuit Nederland tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog/Bersiap waardoor velen (Indische Nederlanders, Molukkers, Chinezen, KNIL-militairen, Oorlogsvrijwilligers) de dood vonden.

  Worden NIET herdacht op 15 augustus!
  17 augustus 1945 wordt nog altijd ontkend; men houdt vast in juridische zin aan 27.12.1949, waardoor ze de Republik Indonesia in financiële zin ook een streek leverde.

  Pas nà de Soevereiniteitsoverdracht konden genoemde groepen gedwongen terugkeren naar Nederland, hun vaderland, waarbij Nederland door een ontmoedigingsbeleid te voeren ‘ze liever zag gaan dan komen’.

  Enigszins wrang is het om degenen die Nederland de dood ingejaagd heeft op 15 augustus te herdenken en een groot deel van slachtoffers in de periode 1945-1949 aan weerszijden buiten beschouwing te laten!

 13. Verschrikkelijk hoe deze lieden die niks, maar dan ook niks met de slachtoffers hebben onze herdenking versjieteren. Dit gajes gaat over lijken

  1. Absoluut schandalig! Deze mensen hebben totaal geen respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ze verpesten onze herdenking volledig. Het is onaanvaardbaar hoe ze onze geschiedenis geweld aandoen. Thom de Graaf en trawanten smoeten onmiddellijk vertrekken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *