Kijkwijzer voor NTR ‘Revolutie’

DEN HAAG (20 januari 2021) – Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft een kijkwijzer afgegeven voor de driedelige NTR-serie ‘Revolutie in Indonesië’, omdat daarin Japanse en Indonesische oorlogsmisdadigers een podium wordt verschaft. De kijkwaarschuwing geldt specifiek voor overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende Bersiap.

In de documentaire volgen Djoeke Veeninga en Marlou van den Berge de Belgische schrijver David Van Reybrouck bij de totstandkoming van zijn laatste boek over de dekolonisatie van voormalig Nederlands-Indië. Van Reybrouck bezoekt diverse landen, waaronder Indonesië en Japan, en spreekt daar met meerdere getuigen, waaronder Indonesische en Japanse oorlogsmisdadigers. Voor FIN aanleiding een kijkwijzer af te geven.

Tags: BersiapDavid van Reybrouck.

9 thoughts on “Kijkwijzer voor NTR ‘Revolutie’

 1. Rudy: .”..werden een aantal Japanners geïnterviewd. Zij wanen zich nog altijd als redder en dekolonisator: “Zonder Japan was er geen Indonesische onafhankelijkheid”

  In het kader hiervan citeer ik de indoloog A. Somers als volgt: “Ik blijf het vreemd vinden dat men in Indie niets afwist van de Nanyo. In de plannen voor de Nanyo, de expansie in zuidelijk Azie, was er sprake van een blijvende bezetting en japanisering van Nederlands-Indie dat, bevrijd van het westerse kolonialisme, deel diende te nemen aan de Japanse oorlogsinspanning om de eindoverwinning mogelijk te maken. Dit hield in de levering van arbeid, landbouwproducten en mijnbouwproducten. Borneo. Celebes, de Molukken, Nieuw-Guinea en de Kleine Soenda-eilanden, onder bestuur van de keizerlijke Marine, zouden direct bij het Japanse keizerrijk moeten worden ingelijfd. Over de status van Java en Sumatra, bestuurd door het leger, zou binnen de Nieuwe Orde, de Gemeenschappelijke Welvaartssfeer in Groot-Oost-Azie, in een later stadium worden beslist. In afwachting van een definitieve verwijdering uit de Aziatische samenleving werden niet alleen de Nederlandse bestuursambtenaren en militairen geinterneerd, maar werden ook Nederlandse burgers in kampen ondergebracht, als consequentie van de bevrijding van het westerse kolonialisme. Het beleid ten aanzien van de Indonesische bevolking was erop gericht dat deze zich niet bedreigd zou voelen. zodat er op voorhand niet ingegrepen werd in de plaatselijke gebruiken. Nationalistische activiteiten pasten echter niet in de Nieuwe Orde en dienden daarom niet te worden aangemoedigd. Moslimorganisaties dienden zich uitsluitend met godsdienstige zaken bezig te houden. De Japanse regionale bestuurders leerden wel met vallen en opstaan in te spelen op de bestaande regionale verschillen met betrekking tot de godsdienstige constellatie, cultuur en het niveau van de nationalistische bewegingen. Het ging steeds meer naar een kanalisering van de niet te onderdrukken nationalistische gevoelens, gericht op de Japanse doeleinden.”
  De Japanners hebben dus nooit de nobele bedoeling gehad Azië terug te geven aan de Aziaten, wel een keizerlijke supermacht op te bouwen.

 2. Mijn reactie op de eerste uitzending is minder gefundeerd dan de opmerkingen van anderen hier. Eerlijk gezegd, ik had er meer van verwacht. Het leek meer een camo die het boek promoot.

  In een poging het Indië verleden van mijn opa en dat van zijn gezin te reconstrueren, denk ik dat ik een redelijk gevoel met de ontwikkelingen in Indië maar vooral ook met de tijdsgeest heb gekregen. En wat ik leer, is dat niets zwart-wit is. Niet het nazisme van de Japanners, niet de mijmeringen van Hatta en niet het rascisme van mijn koloniale opa. Indonesië wil best het verleden loslaten. Willen wij dat ook?

  1. “Indonesië wil best het verleden loslaten”? Oja, waarom wordt in Indonesië dan de Bersiap ontkent en/of vergoelijkt? Waarom worden de criminelen die zich aan deze misdaden tegen de menselijkheid hebben schuldig gemaakt als helden vereerd? Waarom zijn er talloze standbeelden en monumenten die de verschrikkingen van de Bersiap verheerlijken? Waarom hebben de slachtoffers van deze Indonesische terreur nog nooit erkenning gekregen van de Indonesische overheid? Waarom is er nog nooit een van deze Indonesische beesten strafrechtelijk vervolgd? Waarom heeft Indonesië tot op heden nog nooit haar excuses aangeboden voor dit krankzinnige geweld? Als u dit onder “Indonesië wil best het verleden loslaten” verstaat dan ken ik er ook nog wel een paar.

 3. Ik heb met spanning gekeken naar deze uitzending die helaas wemelde van de fouten. Zo begon het Nederlandse avontuur niet in Ambon maar in Bantam, onder leiding van Steven van der Hagen.

  Er was ook nog geen sprake van een Indonesisch leger want dat bestond nog niet, enkel het Japanse PETA hetgeen een soort Nazi-divisie was van Indonesiërs die heulden met de Jappen.

  Die Purbu had het over zijn “samurai” training van de Jappen, maar de Samurai waren allang opgeheven naar aanleiding van de Boshin Wars en de Meiji Restauratie. De Samurai, of eigenlijk Ronin, waren zelfs in dienst van de VOC en hebben de VOC militair geholpen in allerlei landen eveneens als in de Indische Archipel. De Japanners werkten b.v. als beul op Banda. Sommige Ronin verhielden zich als spionnen tegen de Nederlanders waarover veel te lezen valt (b.v. op Ambon).

  Die Ronin maakte onderdeel uit van de Japanse diaspora (veelal in het Portugese Macao) nadat zij gevlucht waren van de vervolging van Christenen in Japan om de invloed van de Portugese missionarissen teniet te doen. Nederland heeft de Japanners geholpen door, op verzoek van het Tokugawa Shogunate, de Portugezen uit Japan te drijven en daarom is Japan nooit gekoloniseerd. Als dank was Nederland samen met China de enige natie die handelsrelaties onderhielden vanaf Deshima tijdens de 214 jaar durende Sankoku isolatie periode.

  Typerend is dat Japan zowel tijdens de meerdere Manchurian Wars China heeft aangevallen, tijdens de 1e en 2e Sino-Japanese War wederom China aanviel, en tijdens de Tweede Wereldoorlog ook zijn andere oudste bondgenoot in Nederlands-Indië aanviel. Een lafhartiger volk kan ik me niet bedenken, en dat terwijl eer daar zo’n belangrijk concept is in Japan.

  In de uitzending werden een aantal Japanners geïnterviewd. Zij wanen zich nog altijd als redder en dekolonisator: “Zonder Japan was er geen Indonesische onafhankelijkheid”, terwijl ze niets meer of minder hebben gedaan dan lafhartig hun bondgenoot aanvallen uit het niets, Romusha’s en troost meisjes als slaven hielden, eveneens het vergiftigen van de hersenen van de jeugd wat uiteindelijke resulteerden in Pemoeda en Islamitisch terrorisme tijdens de bersiap.

  De onafhankelijkheidsplannen van Nederland waren al lang en breed uitgezonden op Radio Oranje. Er was immers al bijna een halve eeuw aan emancipatie werk aan vooraf gegaan, vanaf 1901, het jaar van de Ethische Politiek en de geboorte van Keizer Hirohito. Suriname is immers ook geweldloos onafhankelijk gemaakt. Het land had Insulinde geheten als het niet was aangevallen. Feitelijk heeft Japan niet alleen gezorgd voor de moordlustige coup tegen Nederland, maar daardoor ook er voor zorgde dat die dekolonisatie in een ‘failed democracy’ resulteerde Hatta zelf gaf immers toe dat de locals het beter hadden onder het Nederlands bewind dan na die zogenaamde onafhankelijkheid (lees: genocidale coup).

  Dan kan ik nog over gaan op het Nederlandse onderwijs systeem waar men kritiek op had in de uitzending. Er is grootschalig in educatie geïnvesteerd door Nederland, de ontelbare ingenieurs die vanuit de Polytechnische School Delft (TU Delft) waren afgereisd naar Nederlands-Indië om het land te maken tot een soort Aziatische versie van de Verenigde Staten en zich inzette voor betere integratie en tegen segregatie.

  Jo van Heutsz heeft zich na zijn militaire carrière ingezet voor het onderwijssysteem eveneens de Surinaamse Nederlander Jacques Henry Abendanon die zich naast zijn werk voor het onderwijssysteem zich specifiek samen met Prinses Kartini inzette voor het lot en de educatie van jonge meisjes. Van Heutsz voerde als gouverneur-generaal de onderwijspolitiek in, waardoor dessascholen werden opgericht. Het is dus niet zo dat inlanders geen onderwijs genoten zoals werd gesuggereerd in de uitzending. Zie voor verdere info over Jacques Henry Abendanon deze link: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/abendanon.

  Enfin, ik kan nog 100 fouten noemen. Die hele reis naar Japan had geschrapt kunnen en moeten worden.

  De uitzending vergeet ook voor het gemak de rol van de Islamisten te benoemen als partij in de aanval tegen Nederlanders. Hadden de pemoeda’s, islamisten en de jappen zich niet als terroristen gedragen dan had Indonesië vandaag geweest waar China nu is. Nu zijn alle bedrijven die ooit van de Nederlanders waren in handen gevallen van de Chinezen, maar hebben ze een vele male minder barmhartige kolonist. Niet één met maar 17 miljoen mensen, maar één met 1.35 miljard mensen. Ik wens ze daarmee veel succes en wijsheid. Ik wens ze ook veel succes en wijsheid met de radicale Islam waar de Nederlanders al meerdere malen een Jihad tegen hebben moeten vechten in Nederlands-Indië. En als dat niet genoeg was wens ik ze ook veel succes en wijsheid met het redden van Oud Batavia, dat per jaar 25 centimeter de grond in zakt en dus zal verdwijnen onder de zeespiegel. Hoe men in 75 jaar tijd een land zo naar de filistijnen kan helpen is een prestatie op zich.

 4. Volgens Van Reybrouck vielen er tijdens de ‘dekolonisatie’ honderdduizend(EN) doden aan Indonesische zijde. Dat wijkt af van wat historici daar doorgaans over zeggen. Het klinkt ook tamelijk overdreven. Ik ben zeer benieuwd op welke bronnen hij zich baseert.

 5. Interessante eerste aflevering doch onverantwoord dat Van Reybroeck die Japanse en Indonesische ‘senioren’ zonder verdere duiding de huiskamer in torpedeert. Ik kan mij inderdaad voorstellen dat dit bij menigeen de nodige beroering zal veroorzaken. We geven nazi’s toch ook geen open podium om ‘hun’ verhaal te doen?

 6. Het lijkt er wel op dat er geen moment onbenut wordt gelaten om Nederlandse helden als oorlogsmisdadigers af te schilderen. Oorlogsmisdaden van Indonesiërs worden tegelijkertijd verzwegen. Vanwege handelsbelangen of zoiets. En dan krijgen die beesten ook nog een podium op de Nederlandse televisie. Het moet niet gekker worden. Bij mij gaat de stekker vanavond uit de televisie.

 7. Dit is je reinste Nazi-verheerlijking door een verdwaalde belg. Reybroek moet zich kapot schamen en is wat mij betreft bij deze persona non grata in Nederland. Wim Kan draait zich om in zijn graf:

  “Er leven niet veel mensen meer die het hebben meegemaakt
  De vijand heeft er ongeveer eenderde afgemaakt
  Die slapen in een jutezak, de Burmahemel is hun dak
  De kampen zijn verlaten, leeg de cellen
  Er leven niet veel mensen meer die het kunnen navertellen

  Wat aan die railroad is gebeurd weten de doden alleen
  Daar, onder elke dwarsligger ligt welgeteld er een
  Maar die houdt in de Burmagrond tot in de eeuwigheid zijn mond
  Wat hier gebeurde had hij nooit kunnen voorspellen
  Er leven niet veel mensen meer die het kunnen navertellen

  Die alles weten nog van toen: de drie pagodenpas
  De dodenspoorlijn bij Rangoon, ontvluchten, hoe dat was
  Je werd zonder te zijn verhoord op keizerlijk bevel vermoord
  Maar wie wil dat nu nog ten toon stellen
  Er leven haast geen mensen meer die het kunnen navertellen

  En toch leeft er nog altijd een die het navertellen kan
  Die de geschiedenis kent als geen een: de keizer van Japan
  Nou hij niet opgehangen is had op Soestdijk toen aan de dis
  Tenminste toch eens iemand kunnen vragen hoe dat zat destijds in Burma
  Aan die railroad, met die doden, en die ziekten, en die honger en die cellen

  Wat had hij dat
  Terwijl hij at
  Mooi kunnen vertellen”

  https://www.youtube.com/watch?v=Q2Qu3O4EsVU

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *