FIN handhaaft kijkwijzer voor NTR-docu

DEN HAAG (3 februari 2021) – Federatie Indische Nederlanders (FIN) handhaaft zijn kijkwijzer voor de driedelige NTR-serie ‘Revolutie in Indonesië’, waarvan vanavond het laatste deel wordt uitgezonden. In de serie worden Japanse en Indonesische oorlogsmisdadigers een kritiekloos podium verschaft, terwijl de Bersiap grotendeels wordt verzwegen.

In de documentaire over de totstandkoming van het laatste boek van de Belgische schrijver David van Reybrouck wordt de Bersiap kort aangestipt, terwijl dit Indonesische geweld juist allesbepalend was voor het verdere verloop van de dekolonisatie van voormalig Nederlands-Indië. Wat er tijdens de Bersiap is gebeurd en hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen laten Van Reybrouck en de NTR zelfs geheel onbenoemd. Daarmee worden argeloze kijkers op het verkeerde been gezet. “In het toch al vijandige klimaat rond ons koloniale verleden – waaraan Van Reybrouck bijdraagt – wordt de aandacht telkens gericht op Nederlandse oorlogsmisdaden, terwijl de Indonesische misdaden uit de Bersiap in voetnoten worden weggemoffeld. Dit is je reinste geschiedvervalsing” aldus Moll.

Bersiap is Maleis voor “Wees paraat” of “Geef acht!”. Het is de strijdkreet van Indonesische organisaties en bendes, die vrijwel direct na de capitulatie van Japan dood en verderf zaaiden onder met name niet-Indonesiërs in voormalig Nederlands-Indië. Gedurende deze uiterst gewelddadige periode zijn duizenden (Indische) Nederlanders op gruwelijke wijze gemarteld, verkracht en vermoord door Indonesiërs, vanwege hun Nederlandse c.q. Europese etniciteit. Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers is tot op heden onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten. Het was tegen deze gewelddadige achtergrond dat de regering in 1947 besloot om de Nederlandse Krijgsmacht grootschalig in te zetten in voormalig Nederlands-Indië.

Het zijn voor Van Reybrouck kennelijk onwelgevallige feiten waarvan de kijker slechts minimaal kennis mag nemen. Het is niet de eerste keer dat de activiteiten van de schrijver voor wrevel zorgen. Eerdere opmerkingen van de Belg, dat Indische Nederlanders “de huidige Nederlandse blik op de geschiedenis van Indonesië” zouden bepalen, zorgden al voor de nodige verbazing. Veel Indische Nederlanders hebben bovendien, als er al een luisterend oor was, nooit over de verschrikkingen uit de oorlog kunnen en/of willen praten. Volgens Van Reybrouck wil hij met zijn werk het perspectief over de dekolonisatie doen “kantelen”. Dat doel komt, tezamen met zijn podium aan Japanse en Indonesische oorlogsmisdadigers, in een wel heel dubieus daglicht te staan.

Update 5 februari 2021 10:20:
In een reactie laat David van Reybrouck weten te begrijpen dat sommige kijkers teleurgesteld zijn “over de wijze waarop de revolutie in de tweede aflevering van de serie werd verbeeld”. Toch vindt Van Reybrouck de kritiek op zijn persoon “wat vreemd”, omdat hij niet verantwoordelijk zou zijn voor de documentaire. Volgens Van Reybrouck besteed hij in zijn boek ruim aandacht aan de Bersiap.

Tags: BersiapDavid van Reybrouck.

1 thought on “FIN handhaaft kijkwijzer voor NTR-docu

  1. Ik heb alle afleveringen bekeken en het is gewoonweg gênant hoe deze man zijn alternatieve wijsheid probeert op te dringen. Dit was geen documentaire maar veeleer anti-Nederlandse propaganda. Dat alleen al zou voldoende moeten zijn om Van Reybouck voor het gerecht te dagen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.