Verslag ALV vFIN 18 februari 2021

DEN HAAG (18 februari 2021) – Donderdag 18 februari 2021 vond de algemene ledenvergadering (alv) plaats van Vereniging Federatie Indische Nederlanders (FIN). Vanwege de coronapandemie vond de vergadering digitaal plaats. Leden die niet aanwezig konden zijn kunnen de vergadering hieronder terugkijken. De volledige agenda kan hier worden geraadpleegd.

https://youtu.be/M0ySIlxts0U

Agenda tbv algemene ledenvergadering (alv)
18 februari 2021 om 11.00u-12.00u (uiterlijk)
– digitaal via Zoom

1. Opening
– Micha’el Lentze heet leden welkom en zet doel alv uiteen;
– Hans Moll spreekt kort over FIN.

2. Mededelingen
a). Korte voorstelronde bestuursleden vereniging.
Zie ook: – Verenigingsbestuur

b). Indië-onderzoek
– Moll zet kort de laatste stand van zaken.
Zie ook: – Moll: “Kanttekeningen bij het Indië-onderzoek”
Zie ook: Moll: “Geschiedschrijving Indië gekaapt”
Zie ook: Kritiek op Indië-onderzoek neemt toe
Zie ook: Ergernis over uitspraken Limpach
Zie ook: Indië-onderzoekers kiezen opnieuw partij
Zie ook: Moll: “Indië-onderzoek is partijdig”
Zie ook: Moll: “De bewuste blindheid van historici”
Zie ook: Forse kritiek op Indië-onderzoek

c) Film De Oost + lespakket
– Bart Verschoor zet kort de laatste stand van zaken uiteen.
Zie ook: – Splendid niet langer distribiteur De Oost
Zie ook: Producent erkent Indonesische financiering De Oost
Zie ook: FIN: “Schrap lespakket De Oost”
Zie ook: Indonesië financiert De Oost
Zie ook: Toch geen disclaimer bij De Oost
Zie ook: Moll: “De Oost opnieuw uiting van ‘weg-met-ons-mentaliteit”
Zie ook: FIN: “De Oost defameert Indië-veteranen”

3. Nieuw bestuur
– Jacob Meyer zet kort de procedure uiteen en hoe de kandidaatstelling plaatsvind.

a) procedure
b) kandidaatstelling

4. Afsluiting

Tags: Vereniging.