Geen vervolging voor vernielingen Indië-monumenten

DEN HAAG (18 februari 2021) – Het Openbaar Ministerie (OM) wil niemand vervolgen voor het vernielen van Indische monumenten in de zomer van 2020. “Onbegrijpelijk” vindt Hans Moll, voorzitter van Federatie Indische Nederlanders (FIN). Hij heeft inmiddels een artikel 12-procedure aangekondigd om alsnog vervolging af te dwingen.

Het draait allemaal om twee vernielingen en een daaropvolgende digitale oproep van de Indonesische actiegroep Aliansi Merah Putih (AMP) om (nog meer) Indische oorlogsmonumenten te vernielen. De vernielingen en oproep waren bovendien vergezeld met teksten waarmee de Bersiap werd verheerlijkt. De oproep bestond verder uit een afbeelding van een zoekactie in de database van het Comité 4 en 5 mei, waarbij de term “Indië” was ingevuld, en de kreet “268 monuments to go”. Waarschuwingen van FIN over een op handen zijnde bekladding van het Indisch Monument in Den Haag konden niet voorkomen dat AMP ook dit iconische monument daags voor de Nationale Indië-herdenking met beledigende en racistische leuzen wist te bekladden. De ontheiliging zorgde voor een golf van verontwaardiging binnen Indisch Nederland en de roep het monument permanent te beveiligen.

Toch ziet justitie geen grond voor vervolging. Volgens het OM vormen de vernielingen en de oproep om andere Indische monumenten te vernielen geen strafbare groepsbelediging of aanzetten tot geweld (tegen goederen) van Indische Nederlanders. De oproep zou volgens de Officier van Justitie (OvJ) weliswaar als strafbare opruiing kunnen worden gekwalificeerd, maar “gelet op de capaciteit en de gestelde prioriteiten kies ik ervoor om de mogelijke opruiing niet op te (laten) pakken”. De vernielingen veranderen die beslissing niet, want “van de daders ontbreekt elk spoor”. Moll noemt de beslissing “gekunsteld en wrang”. “Het OM wil blijkbaar niet-vervolgen, maar dat laat onverlet dat dit soort aanvallen op onze gemeenschap niet zonder strafrechtelijke consequenties mogen blijven. Daarom zal ik het Hof vragen om de daders alsnog te vervolgen”.

* FIN heeft het OM om een reactie gevraagd, maar die heeft aangegeven niet te willen reageren.

Tags: Aliansi Merah PutihBersiapIndisch Monument.

5 thoughts on “Geen vervolging voor vernielingen Indië-monumenten

  1. Ga zo door FIN! Jullie doen fantastisch werk. Ik ben 92 en heb de jappenkampen en de bersiap overleefd. Er is in Nederland nog nooit een organisatie geweest die echt opkomt voor onze belangen. Al die zogenaamde Indische organisaties behartigen in plaats daarvan de belangen van de Indonesiers die ons hebben opgejaagd en het land uit gesodemieterd! Als we het al overleefden! Ik zie dit nu al jaren met leden ogen aan. Mijn hele familie is afgeslacht door die terroristen! Jullie moeten doorgaan.

  2. Die Indonesiërs winden er geen doekjes om wie hun doelwit is maar nee hoor OM, het gaat niet om ras. Hef jezelf anders op

  3. Dus ‘Marokkanen’ is een ras, maar ‘Nederlanders’, in het bijzonder ‘Indische Nederlanders’ zijn dat niet? Hoe verzin je het!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.