Moll: “De Bersiap – De vergeten massaslachting”

OPINIE (19 februari 2021) – In het wegmoffelen van de Bersiap is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Het Openbaar Ministerie (OM) wil niemand vervolgen voor het bekladden van twee monumenten in de zomer van 2020.

Het gaat om: de bekladding van het Indië-monument in Amsterdam (het voormalige Van Heutz monument) en de bekladding van het standbeeld van Johan van Oldebarnevelt bij de Hofvijver in Den Haag. De acties zijn opgeëist door de zich ‘Indonesische actiegroep’ noemende Aliansi Merah Putih (AMP). AMP riep na deze acties op om nog meer Indische oorlogsmonumenten onder handen te nemen.

Merah putih staat voor de rood-wit vlag van Indonesië en de beweging noemt zich op de gelijknamige Facebookpagina een: ‘Indonesische grassroot organisatie voor rechtvaardigheid (sic) van het Nederlands kolonialisme’. 1.338 Mensen liken deze pagina en 1.460 mensen volgen hen.

Federatie Indische Nederlanders heeft meteen aangifte gedaan en vervolgens de burgemeester van Den Haag gewaarschuwd voor een mogelijke bekladding van het Indisch Monument in de residentie. De ‘aliansi’ riep namelijk ook op om in verzet te komen tegen ‘verheerlijking’ van het kolonialisme en sprak suggestief van nog “268 (Indische) monuments to go”. Onze waarschuwing heeft niet kunnen voorkomen dat AMP ook het Indisch Monument daags voor de Nationale Indië-herdenking heeft beklad.

 Justitie ziet geen grond voor vervolging omdat de bekladdingen en de oproep om andere Indische monumenten te vernielen ‘geen strafbare groepsbelediging inhoudt, noch aanzet tot geweld tegen goederen van Indische Nederlanders’. De oproep zou volgens de Officier van Justitie (OvJ) weliswaar als strafbare opruiing kunnen worden gekwalificeerd, maar “gelet op de capaciteit en de gestelde prioriteiten kies ik ervoor om de mogelijke opruiing niet op te (laten) pakken”. De evidente vernieling verandert die beslissing niet, want “van de daders ontbreekt elk spoor”.

Toch weten we het een en ander over de daders. Zo noemt de actiegroep zichzelf “dochters en zonen van Divisi Bambu Runcing”, De bamboe roentjing is de scherp geslepen bamboestok waarmee onder andere (Indische) Nederlanders tijdens de Bersiap op grote schaal zijn vermoord. Bersiap is Maleis voor ‘gereed’ (voor de strijd) en de AMP sluit zijn schotschrift af met: kami besiap (letterlijk: wij zijn er klaar voor).

Zeker is ook dat zolang deze mensen niet zijn opgespoord en gestraft, zij van zich zullen laten horen. Zij zullen doelwitten blijven zoeken, want actie is aandacht. Nu al weten we dat de AMP zich niet alleen richt tegen (Indische) Nederlanders en alles wat herinnert aan het kolonialisme. Zij richten hun pijlen ook op ‘koninklijke eigendommen’.

Op de site van ‘histori bersama’ staat een statement van de AMP waarin wordt gezegd: “Zolang de Gouden Koets afbeeldingen toont van Afrikaanse en Javaanse slaven die de witte koningin bewieroken, zullen we koninklijke eigendommen aanvallen”. De aliantie: “Het Koninklijk Paleis van Amsterdam toont dezelfde afbeeldingen en is ook niet veilig”.

Opgemerkt zij, dat Bersiap ook slaat op de gewelddadige periode, die volgde op de capitulatie van Japan. Gedurende de Bersiap zijn op een bevolking van 300.000 tenminste 5.500 (Indische) Nederlanders gemarteld, verkracht en vermoord vanwege hun Nederlandse afkomst. Ook onder Chinezen, Molukkers en andere (christelijke) minderheden zijn een groot aantal slachtoffers gevallen.

Met moet zich eens berekenen wat dit zou betekenen op een bevolking van pakweg tien miljoen, ongeveer het aantal inwoners van Nederland eind jaren 40. Zou dat aantal slachtoffers ooit zijn vergeten?

Wie beweert dat Nederland troepen stuurde naar Indië om de vrijheidsstrijd van de Indonesiërs te onderdrukken, vergeet de pogroms tegen de Nederlandse en Nederlandsgezinde minderheden in Indië. Die pogroms waren soms religieus of politiek geïnspireerd, maar vaak ook crimineel van oorsprong. De komst van het Koninklijk Leger heeft een einde gemaakt aan het moorden en plunderen.

De Aliansi Merah Putih verheerlijkt met haar acties wreedheden tegen ongewapende burgers en meent de strijd tegen het kolonialisme op Nederlandse bodem te moeten voortzetten. Helaas ziet het OM niet in hoe pijnlijk dit is voor Indische Nederlanders die hebben moeten vluchten voor bendes bloeddorstige jongeren met kapmessen en bamboe roentjings.

Hans Moll, voorzitter Federatie Indische Nederlanders (FIN)

Bron: Veren of Lood

Tags: Aliansi Merah Putih.