Nazi-vergelijking niet-strafbaar volgens OM

DEN HAAG (3 maart 2021) – Het vergelijken van (Indische) Nederlanders met nazi’s is niet-strafbaar. Tot die opmerkelijke beslissing komt het Openbaar Ministerie (OM). Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft inmiddels een artikel 12-procedure aangekondigd om alsnog vervolging af te dwingen.

Het draait allemaal om een ingezonden brief in voormalig verzetskrant het Parool, waarin de auteur (Indische) Nederlanders met nazi’s vergelijkt en stelt dat zij geen slachtoffers, maar daders zouden zijn van de gruwelijke Bersiap. FIN deed daarop aangifte wegens groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie en haat. Het OM heeft nu laten weten niet tot vervolging over te willen gaan. Volgens Justitie is de nazi-vergelijking weliswaar “erg cru” en gaat die ook “om allerlei hier niet ter zake doende redenen” niet op, maar zou zij niet-strafbaar zijn. Volgens de Officier van Justitie (OvJ) blijkt uit de rest van de brief dat de auteur slechts met een “extreem voorbeeld” een punt wilde maken in een discussie.

De beslissing van het OM verontrust FIN-woordvoerder Micha’el Lentze. “Dit soort verwerpelijke uitlatingen zijn gewoon strafbaar en moeten een halt worden toegeroepen. We hebben gezien, onder andere met de vernieling van het Indisch Monument, waartoe dit soort haat kan leiden”. Lentze heeft daarom een artikel 12-procedure aangekondigd. “Justitie stelt onder andere dat het opzet van verdachte niet gericht zou zijn op het ‘beledigen’ van Indische Nederlanders en dat de uitlatingen anderen niet kunnen aanzetten tot een ‘vergaand gevoel van vijandigheid of een diepe afkeer’ tegen deze groep. De officier beargumenteert dat echter door de eigenlijke bedoelingen van verdachte wel heel erg zelf in te vullen. Daarmee doet het OM geen recht aan hetgeen verdachte daadwerkelijk heeft betoogd”.

Tags: Bersiap.

9 gedachten over “Nazi-vergelijking niet-strafbaar volgens OM”

  1. Dit is een stukje (Indische) geschiedenis, waarmee de draak wordt gestoken. Het wemelde toentertijd in de kolonie rond 1930 van bewegingen die de Duitse Nazi-ideologie verheerlijkten. Waarschijnlijk is de vergelijking in de film De Oost van Knil-lers met de Nazi’s gestoeld op het bestaan van de Indische NSB (Nationaal Socialistische Beweging) die een politieke beweging was, voortgekomen uit de Nederlandse NSB. In Nederlands-Indië waren veel leden van de NSB op andere gronden lid geworden van de partij dan de aanhangers in Nederland. Het opkomend nationalisme van de Indonesiers in hun strijd voor onafhankelijkheid en de Japanse dreiging was voor ultra-nationalistische Indo’s reden om lid te worden. Nog een reden was het gevoel van de Indo’s dat zij als partijlid gelijkgesteld waren aan totoks (‘volbloed’ Nederlanders). Vanaf 1933 bloeide de partij, na een bezoek van Mussert in 1935 aan de kolonie liep het ledental op tot ruim vijfduizend. Pas toen eind jaren 1930 duidelijk werd dat de partij mee ging met de Duitse nazi-ideeen over raszuiverheid en Blut und Boden zegden velen hun lidmaatschap op. Veelal onbekend is het bestaan in Indie van de NIFO (Nederlands Indische Fascisten Organisatie) en de FU ( Fascisten Unie). Maar ook de Indonesiers (pribumi’s) hadden hun ideologische “Nazi”-clubs. Zelfs de toenmalige “pribumi’s” (Indonesiers) hadden een Facisten partai of organisatie. Partai Fasis Indonesia. Opgericht door Dr.Rd.Mas Notonindito. Hij droomde van Indonesia Raya , het nationalisme als wapen tegen de Nederlanders. (Bron: o.a. Wikipedia).

    1. Op de keper beschouwd was de hele Indonesische ‘onafhankelijkheidsstrijd’ een fascistische onderneming. Door de verwerpelijke ideeën die de diverse strijdgroepen koesterden over ‘ras’ en het daarmee direct verbonden concept van etnische zuivering, wat met de Bersiap en de gedwongen repatriëring van (Indische) Nederlanders ook concreet handen en voeten heeft gekregen, evenals de omarming van het ‘Führerprincipe’ schurkte de onafhankelijkheidsbeweging zelfs dicht tegen het nazisme aan. Niet gek, want de grote inspiratiebron van Soekarno en kornuiten waren zoals bekend de Jappen en hun ideaal van een land van de Rijzende Zon. Nog daargelaten dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog door de collaboratie van Soekarno met het Japanse bezettingsleger een directe lijn liep tussen Tokyo, Berlijn en Batavia (nu: Jakarta). Het enige dat zowel bij de Jappen als de Indonesiërs ontbrak was het virulente antisemitisme, dat juist zo kenmerkend was/is voor het nazisme. Bij dat laatste nog aangetekend dat de Jappen dat gedurende de oorlog hebben geprobeerd te compenseren door op bevel van Hitler de Joden in Jappenkampen op te sporen aan de hand van een door de nazi’s aangeleverde prent van ‘Die Ewige Jude’. De gevonden Joden werden vervolgens in aparte interneringskampen opgesloten.

    2. Het FIN voert een strijd voor erkenning van de bersiap. Ik ken de betreffende ingezonden brief in het Parool niet, waarin de auteur (Indische) Nederlanders met nazi’s vergelijkt en stelt dat zij geen slachtoffers maar daders zouden zijn. Steeds weer wordt door Nederlandse historici gewezen op de noodzaak tot het hanteren van de verschillende en vele andere perspectieven op de geschiedenis. Anne van Mourik en Roel Frakking stellen o.a. “Eigen slachtofferschap wordt naar voren geduwd om pogingen tot het bezien van de bredere geschiedenis, hier de dekolonisatie van Nederlands-Indie te frustreren, zodat het slachtofferschap behouden blijft.” Maar wat als de bersiap vrijwel onbekend is (gebleven), en de gruweldaden – met name aan Indonesische kant – ontkend worden. En daarmee een belangrijk Nederlands-Indisch perspectief ontbreekt. Immers, voor Indonesie is de bersiap onderdeel van hun heldenstrijd voor onafhankelijkheid. Slechts een enkele Indonesische historicus als Bonnie Triyana erkent: “De Indonesische soldaten, gevoed door nationalistische gevoelens, doodden tussen oktober 1945 en begin 1946 duizenden Nederlanders, Chinezen en Indo’s en alles wat leek van buitenlands gezag. Een groot deel van de slachtoffers bestond uit kinderen, vrouwen en ouderen. Deze slachtoffers waren geen strijders, zij hoorden niet te sterven in deze oorlog.”

  2. Petje af voor iedereen die bij de FIN betrokken zijn. Deze vergelijking raakt kant noch wal en is bovendien kwetsend voor overlevenden, nabestaanden en nazaten van de slachtoffers van de Bersiap-moordpartijen en niet in de laatste plaats de slachtoffers van de nazi’s. Veelbelovend om te zien dat er eindelijk een organisatie is die onze belangen met vuur verdedigd. Wij worden al ruim 75 jaar verwaarloosd en weggezet als buitenlanders. Ook door al die neppe Indische organisaties. Zij verloochenen ons met inclusiegedram omdat ze consequent aan het subsidie infuus liggen. Dat het OM denkt deze quastie met werkelijke kulargumenten denkt af te kunnen doen toont wel aan hoe politiek vooringenomen men daar te werk gaat. Het is hetzelfde OM dat een politicus voor het stellen van een vraag al meer dan 5 jaar voor het hekje staat. Hetzelfde OM dat nu bij het vergelijken van een complete bevolkingsgroep met de nazi’s zegt dat dat moet kunnen. Dat is verwerpelijke en niet uit te leggen.

  3. De Nederlandse overheid en bureaucratie wordt niet gehinderd door kennis en denkt de wijsheid in pacht te hebben dat is wel duidelijk.
    Tevens houden deze het spreekwoord ” de goeden moeten onder de kwaden lijden” krampachtig in stand een schande voor dezen is het.

  4. Wat is dit voor een krankzinnige beslissing? Een aanfluiting voor onze rechtstaat. Ik mag toch hopen dat het OM op haar schrede terugkeert. Dit kan niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.