De Oost in mei op Amazon Prime

DEN HAAG (24 maart 2021) – De controversiële film De Oost gaat op 13 mei in première bij streamingdienst Amazon Prime. Dat meldt NU.nl. Mogelijk zal de film tegen die tijd ook in bioscopen verschijnen. Dat laatste is afhankelijke van de vraag of de bioscopen ook open zullen zijn. De disclaimer waarover Federatie Indische Nederlanders (FIN) eerder berichtte komt er definitief niet.

De film over de ‘Politionele Acties’ (1947-1949) ligt zeer gevoelig, zeker nadat de producent vorig jaar een opzienbarende trailer publiceerde. Daarin worden Nederlandse militairen afgebeeld in zwarte uniformen, draagt KNIL-kapitein Raymond Westerling een snor en wordt gebruik gemaakt van een gotisch lettertype. Het zou allemaal verwijzen naar Nazi-Duitsland. De beelden zorgden voor woedende reacties onder Indië-veteranen, Indische Nederlanders en Molukkers. “Onze helden worden als nazi’s weggezet. Dit is een puur anti-Nederlandse propagandafilm” zei FIN-voorzitter Hans Moll daar toen over. Tegenover EenVandaag liet de producent weten de ophef “voorbarig” te vinden. De film zou zogenaamd “een multiperspectieve benadering op de koloniale geschiedenis” vormen.

De vraag is echter hoe houdbaar die stelling is. Eerder onthulde FIN al dat de film mede is gefinancierd vanuit Indonesië. Recent bleek zelfs dat ook de Indonesische overheid nauw betrokken is bij een van die investeerders. Het gaat om het Indonesische overheidsorgaan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), dat tijdens de productie van De Oost onder de directe verantwoordelijkheid viel van de Indonesische president Joko Widodo. Of Indonesië ook invloed heeft uitgeoefend op de inhoud van de film is onbekend, maar het is onwaarschijnlijk dat vanuit Indonesië een film wordt gefinancierd, die kritisch staat ten aanzien van het Indonesische leger en haar geschiedenis. Om het fictieve karakter van de film te benadrukken voerde FIN daarom tevergeefs gesprekken over een disclaimer, maar de producent trok toezeggingen daarover later in.

Ook leerlingen en studenten kunnen daarmee onterecht de indruk krijgen dat de film een historische werkelijkheid weergeeft. Aan de film is immers een lespakket gekoppeld, dat wordt gedistribueerd op middelbare scholen. Moll riep minister Ingrid van Engelshoven (OCW) eerder op om dit lespakket te schrappen. “Zeker in het huidige klimaat, waarin – ook in Nederland – Indonesische gruweldaden uit de Bersiap steeds vaker openlijk worden ontkend, gebagatelliseerd of zelfs vergoelijkt, is Indonesische beïnvloeding van ons geschiedenisonderwijs het laatste wat we zouden moeten willen” liet Moll toen optekenen. Toch wil de demissionaire minister vooralsnog niet ingrijpen, omdat scholen vrij zouden zijn in de keuze voor hun onderwijsmateriaal. FIN vindt dat onverteerbaar en verkent momenteel de mogelijkheden om het lespakket alsnog van scholen te weren.

Tags: Indië-veteranenDe Oost.

8 thoughts on “De Oost in mei op Amazon Prime

  1. Beste mensen van de FIN, ik neem aan dat jullie actie gaan ondernemen. De Indische gemeenschap mag deze poppenkast nooit accepteren. Jullie zijn de enige organisatie die altijd zeggen wat de meeste Indo’s denken dus ik vermoed dat jullie er al mee bezig zijn. Deze film is niet alleen bedoeld de geschied te herzien en vervalsen, maar ook als een regelrechte aanval op onze bevolkingsgroep en dus groepsbelediging en haatzaaien. De producent is dezelfde als die de documentaire over ijdeltuit Van Reybrouck deed en ook daarin werden de misdaden van de Indonesiërs weggemoffeld. Wij Nederlanders kreen de zwarte piet. De eerste beelden nu gezien is dat precies ook de opzet van deze film. Haat zaaien tegen (Indische) Nederlanders. Dat is strafbaar! Het zal wel weer in haattent Sophiahof worden vertoond.

    1. “Het educatieproject ‘De Wereld van de Oost’ is volgens de producent ontwikkeld omdat de speelfilm alleen nooit voldoende recht kan doen aan de complexiteit van de (onafhankelijkheids)oorlog. ‘De film is een artistieke interpretatie van de geschiedenis. De interactieve educatiewebsite en het lesmateriaal zijn gebaseerd op historische en hedendaagse bronnen, en gaan dieper in op de wijze waarop de oorlog tot op de dag van vandaag doorwerkt. De bedoeling ervan is nu juist om vanuit meerdere perspectieven naar de geschiedenis te kijken.” (Bron: De Volkskrant). Een lesprogramma is er om ons (de leerlingen) aan te sporen na te denken over wat in de geschiedenis is gebeurd, en daar lessen uit te trekken. Om te strijden tegen racisme en fascisme (zie de symbolische verwijzing naar Nazi-Duitsland), en herhaling te vermijden. Het gaat dieper dan een (geschiedenis)gebeuren alleen.

  2. Mijn vader heeft deelgenomen in het KNIL aan de politionele acties. Ik heb er nooit naar gevraagd, en had toentertijd geen belangstelling voor en kennis over de Indische geschiedenis. Wel herinner ik mij, dat hij niet te spreken was over Westerling, vond hem een rotzak. Waarom weet ik niet, misschien vanwege diens meedogenloosheid. Mijn vader had sympathie voor het Indonesisch onafhankelijkheidsstreven (“het is hun land”), maar keerde zich tegen de misdadige elementen onder de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders. Hij had vooral minachting voor het inzetten van kinderen die de Nederlandse soldaten de kampongs in moesten lokken, waar deze dan vermoord werden.

  3. Goed gezegd heer Moll. Werkelijk onverteerbaar hoe in Nederland Nederlandse helden én slachtoffers keer op keer worden geschoffeerd.

  4. Welk een wanvertoning! Wat hier gebeurt is schandelijk. Een regelrechte aanval op onze militairen, veteranen, onze Nederlandse identiteit en geschiedenis, Indische Nederlanders in het bijzonder. De eerste trailer was al wanstaltig, maar de trailer die Amazon nu heeft uitgebracht is misschien nog wel walgelijker: https://youtu.be/2hLWXC-wjDU . Het frame is voorspelbaar. Niets over de reden waarom de militairen zijn ingezet. Niets over de chaos en moordpartijen (Bersiap) gepleegd door Indonesiërs op weerloze en onschuldige (Indische) Nederlanders. Nee, in plaats daarvan wordt gedaan alsof de militairen zijn ingezet om “de Indonesische vrijheidsstrijd te onderdrukken”. Welk een geschiedvervalsing! Welk een bizarre voorstelling van zaken. De film zo uitbrengen is niets anders dan het zaaien van haat en klap in het gezicht van al die helden die ons hebben beschermd tegen de Indonesisch terreur. Dit kan en mag niet gebeuren. Iedereen die de beelden zal zien zal denken dat dit echt is gebeurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *