Verslag ALV vFIN 25 maart 2021

DEN HAAG (25 maart 2021) – Donderdag 25 maart 2021 vond de algemene ledenvergadering (alv) plaats van Vereniging Federatie Indische Nederlanders (FIN). Vanwege de coronapandemie vond de vergadering digitaal plaats. Leden die niet aanwezig konden zijn kunnen de vergadering hieronder terugkijken. De volledige agenda kan hier worden geraadpleegd.

https://youtu.be/LIBMUC81_fY

Agenda tbv algemene ledenvergadering (alv)
25 maart 2021 om 11.00u-12.00u (uiterlijk)
– digitaal via Zoom

1. Opening
– Micha’el Lentze heet leden welkom en zet doel alv uiteen;
– Hans Moll spreekt kort over FIN.

2. Verkiezing nieuw bestuur
Deze vergadering staat in het teken van het verkiezen van een nieuw verenigingsbestuur voor de periode van 3 jaar. Het nieuwe bestuur zal officieel aantreden per 1 april 2021 en loopt tot 1 april 2024. Het bestuur heeft er voor gekozen om de volgende kandidaten ter instemming aan de leden voor te leggen: Bart Verschoor (voorzitter), Paul Seitzinger (secretaris), Micha’el Lentze (penningmeester) en Gerard de Jong (algemeen bestuurslid).

a). kandidaat-bestuursleden
– Bart Verschoor (voorzitter);
– Paul Seitzinger (secretaris);
– Micha’el Lentze (penningmeester);
– Gerard de Jong (algemeen bestuurslid).

b). verkiezing

3. Mededelingen
a). Documentaire Van Reybrouck
Zie ook: – NTR-serie ‘Revolutie’ onder vuur
Zie ook: Van Reybrouck verzwijgt Bersiap
Zie ook: Kijkwijzer voor NTR ‘Revolutie’
Zie ook: Revolusi interessant om wat er niet in staat

b). Optreden Martijn Koning
Zie ook: – NTR-serie ‘Revolutie’ onder vuur

c. Indië-onderzoek
Zie ook: – Petitie voor evaluatie Indië-onderzoek
Zie ook: Moll: “Indië-onderzoek vertegenwoordigt mening”
Zie ook: Moll: “Kanttekeningen bij het Indië-onderzoek”
Zie ook: Moll: “Geschiedschrijving Indië gekaapt”
Zie ook: Moll: “Geschiedschrijving Indië gekaapt”
Zie ook: Kritiek op Indië-onderzoek neemt toe
Zie ook: Ergernis over racisme uitspraken Limpach
Zie ook: Indië-onderzoekers kiezen opnieuw partij
Zie ook: Moll: “Excuses raken Indië-onderzoek”
Zie ook: Moll: “Indië-onderzoek is partijdig”
Zie ook: Moll: “Bewuste blindheid van historici”
Zie ook: Forse kritiek op Indië-onderzoek
Zie ook: Lentze: “Telt Nederlands leed ook?”

d. Film De Oost + lespakket
Zie ook: – Opnieuw beroering over De Oost.
Zie ook: De Oost in mei op Amazon Prime
Zie ook: Indonesische staat betrokken bij investeerder De Oost
Zie ook: Splendid niet langer distributeur De Oost
Zie ook: Producent erkent Indonesische financiering De Oost
Zie ook: FIN: “Schrap lespakket De Oost”
Zie ook: Indonesië financiert De Oost
Zie ook: Toch geen disclaimer bij De Oost
Zie ook: Moll: “De Oost gevaarlijk cinematografische draak”
Zie ook: Moll: “De Oost uiting ‘weg met ons-mentaliteit’”
Zie ook: “De Oost defameert Indië-veteranen”

4. Afsluiting

Tags: Vereniging.