Opnieuw beroering over De Oost

DEN HAAG (7 april 2021) – Er is opnieuw beroering ontstaan rondom de controversiële film De Oost. Uit nieuwe beelden blijkt dat de regisseur en producent kijkers op het verkeerde been zetten. Federatie Indische Nederlanders (FIN) distantieert zich van de beelden en hoopt alsnog op een disclaimer.

In de recente trailer wordt – in strijd met historische feiten – onder andere gesteld dat Nederland militairen naar Nederlands-Indië stuurde “om de Indonesische vrijheidsstrijd neer te slaan”. In werkelijkheid werden zij vooral gestuurd om een eind te maken aan de Bersiap, de periode dat Indonesische extremisten dood en verderf zaaide onder met name (Indische) Nederlanders en andere etnische groepen die werden verdacht van sympathie met Nederland. Het exacte aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden en 15.000 vermisten.

“Dat de Nederlandse inzet nu wordt geframed als ware die van meet af aan bedoeld om een “vrijheidsstrijd” te onderdrukken, is kwaadaardig. De beelden demoniseren (Indië-) veteranen en schofferen burgerslachtoffers van Indonesische terreur. Dat deze karaktermoord nu plaatsvindt, nu vrijwel iedereen van toen is overleden, is ronduit laf” laat FIN-voorzitter Hans Moll weten. Moll distantieert zich met klem van de beelden en verkent momenteel – in samenspraak met andere organisaties – de (juridische) mogelijkheden om alsnog een eerder overeengekomen disclaimer bij de film af te dwingen. “Zonder zo’n disclaimer is deze film agitprop van de ergste soort” aldus Moll.

De film over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1947-1949) ligt zeer gevoelig, zeker nadat de producent vorig jaar een eerste opzienbarende trailer publiceerde. Daarin zijn Nederlandse militairen afgebeeld in zwarte uniformen, draagt KNIL-kapitein Raymond Westerling een snor en wordt gebruik gemaakt van een gotisch lettertype. Het zou allemaal verwijzen naar Nazi-Duitsland. De beelden zorgden voor woedende reacties onder Indië-veteranen, Indische Nederlanders en Molukkers. “Onze helden worden als nazi’s weggezet. Dit is een puur anti-Nederlandse propagandafilm” zei FIN-voorzitter Hans Moll daar toen over. Tegenover EenVandaag liet de producent weten de ophef “voorbarig” te vinden. De film zou zogenaamd “een multiperspectieve benadering op de koloniale geschiedenis” vormen.

De vraag is echter hoe houdbaar die stelling is. Eerder onthulde FIN al dat de film mede is gefinancierd vanuit Indonesië. Recent bleek zelfs dat ook de Indonesische overheid nauw betrokken is bij een van die investeerders. Het gaat om het Indonesische overheidsorgaan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), dat tijdens de productie van De Oost onder de directe verantwoordelijkheid viel van de Indonesische president Joko Widodo. Of Indonesië ook invloed heeft uitgeoefend op de inhoud van de film is onbekend, maar het is onwaarschijnlijk dat vanuit Indonesië een film wordt gefinancierd, die kritisch staat ten aanzien van de Indonesische geschiedenis. Om het fictieve karakter van de film te benadrukken pleitte FIN in het verleden al voor een disclaimer.

Tags: Indië-veteranenDe Oost.

15 thoughts on “Opnieuw beroering over De Oost

 1. Het is oorlog , NL alleen met 100 000 soldaten wil rust brengen tegen over 100 000 000 onrust stokers , kualahan , dus van beide kanten vallen slachtoffers , vooral de Indischen , Molukkers , Chinesen , en andere mensen , laat de film dat ook tonen , niet 1 zydig , dus geef lanjutan om beide partijen tevreden te stellen , amen

 2. Breng de lezer in herinnering de expositie in Bronbeek van 13/8 tot 31 /8 2015. Ik maakte bezwaar, met de feiten erbij, tegen het tentoonstellen van een foto, met tekst, over Rawah Gedeh en een foto over Westerling, met tekst. Beide foto’s zijn weggehaald en werd nadien toegegeven dat de expositie was georganiseerd door Antara en Ind. Press Photo Service.
  U kunt zich nog herinneren dat een 94 jarige bewoner zich zo ergerde aan de expositie , dat hij verhuisde en bij zijn zoon ging wonen. Antara/IPPS is heus niet gestopt .

 3. Krankzinnig bedoening. Wie heeft dit op zijn of haar geweten? Ik zou me de ogen uit mijn kop schamen als ik de auctor intellectualis zou zijn!

 4. Korte reactie.
  Na het verschijnen van dat boek van Limpach en het verhuizen van het IHC van Bronbeek naar Den Haag zag ik wat er aan de hand was. O.a. geldnood bij een aantal (geen land ter wereld heeft er zoveel) archiefachtige instituten. Zij zochten en vonden een ‘VERDIENMODEL.’ Als Indo, die zijn vader en ooms heeft zien lijden onder het uitblijven van hun dik en dik -verdiende salaris, dacht ik net ‘soedah-laat maar…’, ze zijn nu toch allemaal dood.
  Maar toen onze overheid, notabene met het geld dat óns toekomt, deze instituten in stand wilde houden, en hen de opdracht tot dat Dekolonisatie-onderzoek gaf enz. enz. (onder andere boek van Van Reybrouck en deze zeer ernstige film), kon ik geen ‘soedah-laat maar…’ meer doen!
  Vanaf 2015 verzet ik mij tegen deze beweging, die zóóó exact past bij de politiek van de afgelopen 10 jaar. Daar komt bij dat ik op Nieuw-Guinea ben geboren en tussen de Papua’s ben opgegroeid. Iedereen weet hoe het land dat deze film medefinanciert, omgaat met mijn vrienden de Papua’s en geboorteland!
  Wat mij betreft kan FIN niet hard genoeg optreden/protesteren tegen deze vieze, politiek gestuurde geschiedvervalsing. FIN moet ernaar streven de film te verbieden en het Dekolonisatie-onderzoek per direct stop te zetten. Lukt dat NIET… dan wordt onze jeugd binnenkort besmet met deze framing, want de bedoeling is deze verdraaide smerigheid op te nemen in het lespakket geschiedenis!
  Erik Becking

  1. lees eens mijn website : http://www.rawahgedeh-feiten.nl die ik in 2016 maakte.
   Gelukkig is er nu een aantal deskundigen o.l.v. Bauke Geersing, de schrijver van het boek Mythe en werkelijkheid over Westerling, bezig de duistere zaken betreffende R. G. te ontmaskeren.
   Gezien de samenstelling van de onderzoekers van het Breed Onderzoek verwacht men een zeer eenzijdig rapport. Ook daarover orienteert men zich.

  2. Beste Eric Becking, Mijn vader was in Ned. Indië van mei 1947 tot april 1950 als dienstplichtig soldaat. Ik ben het helemaal eens met wat je schrijft en wens je alle succes.
   .

 5. Denkt die producent dat we achterlijk zijn met zijn ‘multiperspectieve’ benadering? Afgaand op de beelden die tot nu toe zijn gepubliceerd is de film niets anders dan een ‘goedkoop’ doorgeefluik voor Indonesische oorlogspropaganda. Dat mag, maar wees daar dan gewoon eerlijk over.

 6. FIN, wij staan vierkant achter jullie. Zeer moedig dat jullie als enige Indische organisatie gewoon opkomen voor onze gemeenschap.

 7. De trailer van De Oost laat de tekst zien: Direct na WOII worden meer dan 100.000 Nederlandse soldaten uitgezonden om de Indonesische vrijheidsstrijd neer te slaan. Dat is inderdaad onjuist. Nederland was sinds 1922 een koninkrijk met zelfstandige deelgebieden: Nederlands-Indie, Suriname, Curacao, en ook Nederland was een deelgebied. De kolonie (afhankelijk van het moederland) was afgeschaft. Wanneer een deelgebied in moeilijkheden komt, is Nederland verplicht dat deelgebied te hulp te schieten om rust en orde terug te brengen. “Politionele actie was een correcte benaming. In een deelgebied van het koninkrijk was er trammelant. Daar wordt dan normaliter politie ingezet, net als op het Damrak in Amsterdam, ook een deelgebied. In Indië (althans op Java en delen van Sumatra) deed het Indonesische gezagsorgaan politie niets. In zo’n geval kan het leger worden ingezet (in Amsterdam het legeronderdeel Marechaussee). Dat leger treedt dan op in de plaats van de politie, niet met oorlog, maar met een politionele actie. Het hoort, net als de politie, bij het bestuur, de polis, stad, zowel een socio-politiek gegeven als een socio-geografisch gegeven. Een polis vormt een geheel van de stad en haar territorium , die de burgerlijke ruimte vormt.
  Ik kan hier opnieuw niet nalaten dat buiten Java en delen van Sumatra, er een stabiel bestuur was onder gezag van de plaatselijke Indonesische bestuurders en NICA . Niet alleen geen bersiap, maar een politionele actie was ook niet nodig. De Indonesische politie deed gewoon haar werk.”(Bron: Jan A. Somers).

  1. beste Ellen,
   op Java-cafe kunt u zien waarom ik weer naar u op zoek ging en welke personen mij aanwijzingen hebben gegeven. Ik ben blij een teken van leven van u waar te nemen en hoop dat u en de uwen in goede gezondheid bent.
   Ik hoop nog steeds , als het u schikt, met u de wedstrijd van FC Sutton United nader te analyseren en na te beschouwen

  2. Hai Ellen,
   Helemaal mee eens.
   Via Java-Cafe kom ik hier op deze site. Heeft u nog nieuws over onze club ?

 8. Heer Moll,

  Ik sta vierkant achter uw besluit.
  Onbegrijpelijk dat ze een film als deze niet eerst door een groep kenners laat bekijken alvorens te publiceren. In en in triest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *