“Indonesië moet misdaden erkennen”

DEN HAAG (17 augustus 2021) – Indonesië moet de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, die Indonesiërs tijdens de Bersiap tegen (Indische) Nederlanders hebben begaan, erkennen. Hans Moll, voorzitter van Federatie Indische Nederlanders (FIN), heeft Indonesië daartoe opnieuw opgeroepen.

Het is vandaag precies 76 jaar geleden dat de Republiek Indonesië werd uitgeroepen. De proclamatie zou later het startschot blijken van wat nu de Bersiap is gaan heten, dat Maleis is voor “Wees paraat” of “Geef acht!”. Het is de strijdkreet van Indonesische (para)militaire organisaties en bendes, die vrijwel direct na de capitulatie dood en verderf zaaiden onder met name niet-Indonesiërs in voormalig Nederlands-Indië. Het exacte aantal Nederlandse (burger)slachtoffers dat tijdens de Bersiap is gevallen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De schattingen variëren tussen de 5.000 en 30.000 doden en 15.0 00 vermisten.

Er zijn meerdere aanwijzingen dat Indonesische (para-)militaire functionarissen de moordpartijen op  diverse plekken hebben aangestuurd. In tegenstelling tot Nederland heeft Indonesië echter nooit kritisch gereflecteerd op de door haar onderdanen gepleegde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid jegens weerloze burgers. In een open brief roept FIN-voorzitter Hans Moll de Indonesische president vandaag op om alsnog erkenning en excuses aan te bieden aan Nederland. Tot op de dag van vandaag weigert Indonesië dit. Moll vindt het inmiddels hoog tijd dat dit alsnog gebeurt.

Tags: Bersiap