FIN: “Rutte eis erkenning Bersiap van Indonesië”

DEN HAAG (27 februari 2020) – De Nederlandse regering moet tijdens aankomend staatsbezoek aan Indonesië aandringen op erkenning en excuses voor oorlogsmisdaden die Indonesiërs tijdens de dekolonisatieperiode begingen tegen weerloze (Indische) Nederlanders. Daartoe heeft Federatie Indische Nederlanders (FIN) minister-president Mark Rutte in een open brief opgeroepen. Tot op heden is over Indonesische oorlogsmisdaden altijd gezwegen, … “FIN: “Rutte eis erkenning Bersiap van Indonesië”” verder lezen

FIN: “Rutte, mintalah pengakuan Bersiap dari Indonesia”

Den Haag (27 Februari 2020) – Pemerintah Belanda harus menekan untuk pengakuan dan maaf dalam besuknya ke Indonesia yang akan datang dari pemerintah Indonesia buat kejahatan-kejahatan yang telah dilalui kepada orang Belanda (Indo) yang tak berbahaya pada waktu dekolonisasi. Untuk itu Federatie Indische Nederlanders (FIN, Federasi Belanda Indo) memanggil menteri-presiden Mark Rutte dalam surat umum. … “FIN: “Rutte, mintalah pengakuan Bersiap dari Indonesia”” verder lezen

Motie Indische Kwestie aangehouden

DEN HAAG (23 september 2021) – Tijdens de algemene politieke beschouwingen (apb) is ook de Indische Kwestie ter sprake gekomen. De motie van de politieke partij Boer Burger Beweging (BBB), om “te komen tot een finale, allesomvattende, integrale en rechtvaardige regeling voor alle gedupeerden”, werd aangehouden. Over de motie, die ook mede werd ingediend door … “Motie Indische Kwestie aangehouden” verder lezen