Aanmelden ALV vFIN – 20 mei 2021 om 11u

    De vergadering vindt digitaal plaats. U kunt dan ook in beeld komen.

    De vergadering zal worden opgenomen en wordt beschikbaar gesteld voor afwezige leden en derden belangstellenden. Als u bezwaar hebt tegen eventueel gebruik van beeldmateriaal van uw deelname geeft u dat dan hieronder aan.