Culturele ANBI

FIN is een door de Belastingdienst erkende culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) en betaalt daarom geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die worden ingezet voor het algemeen belang. Donateurs van FIN mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Nu FIN tevens is aangemerkt als een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek.

© NL-The Hague 2019-2020 – Federation of Dutch Indos/Indo Dutch