Begrippen

– Baboe
– Bamboe Roentjing
Bersiap
Bersiap-ontkenning
– Birma-Siam-Spoorweg
– Dodenspoorwegen
– Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)
Indische Nederlander
Indo(-Europeaan)
– Indonesiërs
– Inlanders
Indische Kwestie
– Molukkers
Nederlands-Indië
– Nederlands-Nieuw-Guinea
– Pakan Baroe Spoorweg
– Papoea’s
– Pemoeda
– Politionele Acties
– Repatriëring naar Nederland
– Totok
– Traktaat van Wassenaar
Tweede Wereldoorlog (in Nederlands-Indië)
– Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)